292 resultaten
Maandelijks een besloten, door professionals begeleide avond voor jongeren en tieners met autisme. Bordspelen, muziek luisteren, drankje en kletsen. 
GGZ instelling diet diagnostiek en behandeling biedt aan (jong)volwassenen en ouderen met psychische klachten gerelateerd aan ADHD of autisme. 
GGZ instelling biedt diagnostiek en behandeling aan (jong)volwassenen en ouderen met psychische klachten gerelateerd aan ADHD of autisme. 
Ontmoetingsplek voor ouders van een kind met autisme. Door ouders, voor ouders. Ook andere bezoekers zijn welkom, zoals mensen met autisme, familieleden en hulpverleners.
Gratis online ontmoetingsplek voor mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek, die op zoek zijn naar een vriendschap of relatie. Om gebruik te mogen maken van deze ontmoetingsplek, moet je ingeschreven staan bij één van de aangesloten organisaties.
Digitale ontmoetingsplek waar mensen met (een vermoeden van) autisme in een veilige omgeving informatie en ervaringen kunnen uitwisselen, contacten kunnen leggen en over uiteenlopende onderwerpen vragen kunnen stellen.    
Ontmoetingsplek voor mensen met autisme: andere mensen met autisme ontmoeten, jezelf kunnen zijn, ervaringen delen. Ook 5x per jaar thema-avonden.
Maandelijkse, door professionals begeleide  ontmoetingsavond waar jongeren (15 - 25 jr) met autisme anderen kunnen ontmoeten en vrienden kunnen vinden.
Netwerkborrel voor en door normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een vorm van autisme op diverse plaatsen in Nederland. In Hengelo elke 2e woensdag van de maand in Stravinsky.
Vakanties - Stichting Wielewaal - Stichting Wielewaal
Vakanties in binnen- en buitenland voor kinderen en (jong)volwassenen (4 - 55 jr.) met een beperking zoals een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking, ADHD of autisme.