282 resultaten
Maandelijkse, door professionals begeleide  ontmoetingsavond waar jongeren (15 - 25 jr) met autisme anderen kunnen ontmoeten en vrienden kunnen vinden.
Dit Koningskind ondersteunt christenen met een beperking en hun gezinsleden thuis, in de kerk en in de samenleving via individuele ondersteuning, ontmoetingsdagen en aangepaste vakanties. 
Bordspelenavond voor mensen met autisme, mensen zonder autisme ook welkom.
Respijtzorg in de vorm van logeerweekenden op verschillende locaties in Nederland voor kinderen en jongeren (4 - 25 jr.) met autisme, ADHD of een verstandelijke-, lichamelijke- of meervoudige beperking.
Actieve logeerweekenden op vaste locaties in Nederland voor kinderen en (jong)volwassenen met autisme of een verstandelijke beperking. Gezelligheid i.c.m. werken aan zelfredzaamheid.
Tochten voor mensen met behoefte aan (innerlijke) rust (bv. door snel overprikkeld zijn) en het terugvinden van toekomstperspectieven. Kleine groepen en incl. wandelcoaching.
Begeleide vakanties met duidelijkheid, structuur en veiligheid voor (jong)volwassenen met autisme (vanaf 18 jr.) De vakanties zijn ingedeeld op gemiddeld of hoog functioneringsniveau. 
KrekelAutismeCoaching biedt levensloopbegeleiding aan normaal tot hoogbegaafde kinderen, jeugdigen en volwassenen met autisme  en aan hun sociale omgeving. 
Vakantiedagopvang in iedere schoolvakantie voor kinderen van 4 tot 20 jaar met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudig complexe beperking, ADHD of Autisme Spectrum Stoornis.
Vakanties, logeerweekenden en vakantiedagopvang voor jongeren en (jong)volwassenen met een beperking, zoals autisme. Dit biedt tevens respijtzorg voor ouders of mantelzorgers.