857 resultaten
Activerende dagbesteding voor mensen met een hulpvraag zoals een verstandelijke beperking of autisme. Er wordt vooral gekeken naar waar de deelnemer blij van wordt en eventueel in kan groeien.
De Waerden biedt wonen, dagbesteding, ambulante en 24-uur per dag digitale ondersteuning aan kinderen, volwassenen en  ouderen met een verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autistisch spectrum.
Zorgboerderij start 18+ wonen voor jongeren vanaf 18 tot 35 jaar met een diagnostiek o.a. in ASS, ADHD, LVB en hechtingsproblematiek waarbij het perspectief richting zelfstandig wonen aanwezig is.
De website van Bungalowoverzicht biedt tips voor rustige, prikkelarme vakantieparken.
Zorgboerderij Amatheon biedt kleinschalige dagbesteding binnen een reguliere melkveehouderij voor (jong)volwassenen (vanaf 18 jaar) met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met autisme of een lichamelijke beperking.
Facebook privégroep voor volwassenen met autisme in de regio Arnhem en Nijmegen. In deze groep kun je vragen en discussies plaatsen over autisme en mensen met autisme in de regio ontmoeten.
Kleinschalige christelijke organisatie voor begeleid en beschermd wonen o.a. voor jongeren en volwassenen met ASS problematiek. Biedt ook ambulante woonbegeleiding. Er wordt gewerkt met de methodiek “Geef me de 5”.
GGZ instelling diet diagnostiek en behandeling biedt aan (jong)volwassenen en ouderen met psychische klachten gerelateerd aan ADHD of autisme. 
GGZ-instelling in de regio Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem. Biedt ambulante hulp, diagnostiek, opname op een behandelafdeling, begeleid wonen en speciaal onderwijs. 
GGZ instelling biedt diagnostiek en behandeling aan (jong)volwassenen en ouderen met psychische klachten gerelateerd aan ADHD of autisme.