657 resultaten
Kliniek biedt poliklinische behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen voor o.a. problematiek gerelateerd aan autismespectrumstoornissen.
Kliniek voor jongeren met autisme (12 t/m 21 jaar) die vastlopen in hun ontwikkeling. Voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijk functioneren op het gebied van wonen, school, werk en vrijetijdsbesteding.
Hoogspecialistisch autismeteam (Sarr) biedt jeugd (18- jaar) en volwassenen (18+ jaar) o.a. psychodiagnostiek (alle intelligentieniveaus) en individuele- en groepsbehandeling (mogelijk vanaf IQ 85).
Netwerk van organisaties in Zuid-Holland Zuid die de participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten willen vergroten.
Sius ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking en eventueel bijkomende problemen. Werkzaam in de gehele Achterhoek.
Praktijk voor BSM werkt met de BSM-De Jong® behandelingsmethode. Deze methode, waarbij gewerkt wordt met symmetrische en fijn motorische bewegingsoefeningen en voedingsadviezen, is o.a. geschikt voor Autistiforme klachten.
PassPect staat voor Praktijk voor Autisme Spectrum Stoornissen, Psychologie en Contextuele Therapie". Het is een  eerstelijns psychologiepraktijk o.a. gespecialiseerd in autisme spectrum stoornissen. 
VIVO is een kleinschalige praktijk voor lichaamsgerichte en beeldende therapie, jeugdhulpverlening en ouderbegeleiding. Lichaamsgerichte en beeldende therapie kunnen o.a. helpen bij problemen door autisme, ADD of ADHD
Praktijk Innerlicht is gespecialiseerd in autisme en overprikkeling en leert ouders o.a. om middels Qigong sensorische therapie hun kind met autisme te ondersteunen bij het reguleren van emoties en prikkels..
Bureau voor Pedagogiek biedt middels dagopvang en gespecialiseerde ambulante begeleiding hulp aan leerplichtige kinderen/jongeren waarbij om uiteenlopende redenen als autisme of gedragsproblemen sprake is van (dreigende) schooluitval.