659 resultaten
Youz is specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. Youz Brunsum Schoolstraat biedt kinderen, jongeren en jongvolwassenen onderzoek en behandeling van klachten die ontstaan uit autisme of ontwikkelingsproblematiek. Ook een IMH team,
De behandelaars van Youz Utrecht zijn o.a. gespecialiseerd in het onderzoeken en het behandelen van klachten van kinderen en jongeren (t/m 24 jaar) die ontstaan uit ontwikkelingsproblematiek als autisme en AD(H)D. Ook een IMH-team.
Youz Haarlem Schipholpoort biedt kinderen, jongeren en jongvolwassenen een behandeling van psychische problemen gerelatyeerd aan ADHD, autisme of depressie. Ook biedt Youz begeleiding voor de ouders. 
De behandelaars van Youz Amsterdam zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en het behandelen van klachten van kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 24 jaar die ontstaan uit o.a. autismespectrumstoornis en ADHD.
De behandelaars van Youz Hellevoetsluis bieden kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot 24 jr.) een behandeling van psychische problemen zoals ADHD en autisme. Ook bieden zij begeleiding voor de ouders. 
Behandelcentrum voor jongeren (12 t/m 23 jr.) met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen bij wie eerdere diagnostiek of behandeling in reguliere specialistische ggz niet of onvoldoende heeft geholpen.
Het Workhome is een woon-werkvoorziening met klinisch, langdurige behandeling voor volwassenen met autisme (en mogelijk andere psychiatrische-, of gedragsproblemen), die beperkingen ondervinden op het gebied van zelfstandig wonen.
De behandelaars van Youz Rotterdam N-W zijn gespecialiseerd in het behandelen van psychische klachten van kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 24 jaar (en hun gezin), die ontstaan uit o.a. autisme en ADHD. 
Specialistische diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren met genderdysfore gevoelens. Er is een nauwe samenwerking met de Sarr (autisme expertise centrum) voor de gespreksgroep voor jongeren met de combinatie van  ASS en genderdysforie.
Bij het hoogspecialistisch autismeteam Sarr kan men voor jeugd (18- jaar) en volwassenen (18+ jaar) terecht voor psychodiagnostiek (alle intelligentieniveaus), individuele behandeling en groepsbehandeling (mogelijk vanaf IQ 85).