659 resultaten
Ontwikkelingsgerichte begeleiding voor kinderen en jongeren met autisme, AD(H)D en/of een licht verstandelijke beperking (t/m 23 jaar) en hun gezin. Werken met een eigen bewezen LEUK-LEREN methode.
Ontwikkelingsgerichte begeleiding voor kinderen en jongeren met autisme, AD(H)D en/of een licht verstandelijke beperking (t/m 23 jaar) en hun gezin. Werken met een eigen bewezen LEUK-LEREN methode.
Breed scala aan hulp en ondersteuning voor mensen met een (verstandelijke) beperking, o.a. aan kinderen en volwassenen met een autisme spectrum stoornis en hun ouders/verzorgers.
Hooggespecialiseerd centrum voor diagnostiek en kortdurende behandeling, voor volwassenen met (mogelijk) een autismespectrumstoornis.
Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg (0- 23 jaar), gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van complexe problematiek o.a. op het vlak van autisme spectrum stoornis.
Jeugdhulp in de vorm van groepsbegeleiding, individuele begeleiding en individueel onderwijs. Voor (dreigende)schooluitvallers zijn praktijk- of onderwijsgerichte maatwerktrajecten mogelijk. 
Intensoplus Geleen biedt psychosociale begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met een specifieke hulpvraag en/of diagnose zoals autisme of ADHD.
Zozijn biedt (zeer) intensieve hulp en begeleiding aan  kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, vaak met bijkomende problematiek als een autismespectrum stoornis. Zozijn biedt ook 24-uurs zorg.  
Het behandelcentrum Arnhem biedt gespecialiseerde autismebehandelingen (poliklinisch) voor volwassen (24 jaar en ouder) met autisme en eventueel andere psychiatrische problemen.