657 resultaten
Gemiva-SVG Groep ondersteunt in Zuid-Holland mensen die door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking zorg of begeleiding nodig hebben.
Hoogspecialistische GGZ-afdeling biedt behandelperspectief voor mensen met autisme van zestig jaar en ouder die onvoldoende baat hebben gehad bij eerdere behandelingen of bij wie aanhoudende onduidelijkheid blijft over de diagnose.
RAC is een expertisecentrum gespecialiseerd in de zorg aan mensen met autisme,  biedt o.a. diagnostiek en individuele - en groepsbehandelingen. 
Kleine ggz-instelling biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met autismespectrumstoornis. Ook (cursus)groepen speciaal voor mensen met ASS (of hun partner).
Kleine ggz-instelling biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met autismespectrumstoornis. Ook (cursus)groepen speciaal voor mensen met ASS (of hun partner).
Zorginstelling voor gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg met 100 locaties in Flevoland. Biedt beschermde woonomgevingen, dagbesteding en ondersteuning thuis, op het werk of school.
De polikliniek Volwassen van het dr. Leo Kannerhuis biedt volwassenen met de diagnose autisme én psychiatrische- of gedragsproblematiek, specialistische (GGZ) behandelingsopties.