645 resultaten
Psychodiagnostiek en specialistische hulp als je last hebt van psychische problemen gerelateerd aan autisme.
Psychologenpraktijk gericht op de behandeling van o.a. autisme middels Neurofeedback. Stimuleert samenwerking tussen hersendelen en verbetert de informatieverwerking.
Omgebouwde stadsbus met volwaardige snoezelruimte waardoor snoezelen naar de mensen toe gebracht kan worden.
Zorginstelling die behandeling, begeleiding en beschermd wonen biedt aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met o.a. ASS en aanverwante psychische of psychiatrische problematiek en/of diagnostiek.
DBA begeleidt jeugd én volwassenen met verschillende uitingsvormen van een autisme spectrum stoornis. Bieden daarnaast  diagnostiek en begeleiden ook naasten van iemand met autisme.
Bij Leerdier kunnen kinderen (vanaf 10 jaar) en (jong)volwassenen met autisme en/of ADHD terecht voor therapie, coaching en ondersteuning middels contact met paarden, honden en boerderijdieren. 
Christelijke zorgorganisatie op reformatorische grondslag met een breed dienstenaanbod. Heeft specifiek aanbod voor kinderen/jongeren/volwassenen met autisme. 
GGZ Zeeuwse Gronden biedt een zorgprogramma autisme bestaande uit diagnostiek en behandeling, maar ook dagbesteding en beschermd wonen.
G-CIS biedt diagnostiek en behandeling van volwassenen met een aandachtstekortstoornis (AD(H)D) of een autisme spectrum stoornis (ASS) en daarbij  komende pychiatrische problemen
GGZ inGeest verzorgt gespecialiseerde diagnostiek en kortdurende psycho-educatie met inzet van ervaringsdeskundigen autisme.