354 resultaten
Marcus Krielen begeleidt holistisch en vanuit kennis over de invloed van heftige stress en (vroegkinderlijk) trauma op het autonoom zenuwstelsel & de ontwikkeling van een kind. Hij benadert het "autistische brein" als zijnde een getraumatiseerd brein.  
ORO is een zorgaanbieder in de Peelregio, gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of autisme.
Monique Franken van Speeleven brengt door middel van muziektherapie, spelbegeleiding, gezinscoaching, Floorplay én traumaverwerking lucht in het leven van o.a. (gezinnen met) kinderen met een autismespectrumstoornis.
Yke van Dam Kinder- en jeugdtherapie biedt kinderen (vanaf 4 jr) en hun ouders o.a. hulp bij het omgaan met bijzondere eigenschappen als autisme, ADHD, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid.
Pactum biedt gezinnen en jongeren (tot 27 jr) waarbij het opgroeien en opvoeden - bv. vanwege autisme - niet vanzelf gaat, ambulante begeleiding, opvoedhulp en behandeling binnen het gezin.
Pactum biedt gezinnen en jongeren (tot 27 jr) waarbij het opgroeien en opvoeden - bv. vanwege autisme - niet vanzelf gaat, ambulante begeleiding, opvoedhulp en behandeling binnen het gezin.
Pactum biedt gezinnen en jongeren (tot 27 jr) waarbij het opgroeien en opvoeden - bv. vanwege autisme - niet vanzelf gaat, ambulante begeleiding, opvoedhulp en behandeling binnen het gezin.
Pactum biedt gezinnen en jongeren (tot 27 jr) waarbij het opgroeien en opvoeden - bv. vanwege autisme - niet vanzelf gaat, ambulante begeleiding, opvoedhulp en behandeling binnen het gezin.
Pactum biedt gezinnen en jongeren (tot 27 jr) waarbij het opgroeien en opvoeden - bv. vanwege autisme - niet vanzelf gaat, ambulante begeleiding, opvoedhulp en behandeling binnen het gezin.
Pactum biedt gezinnen en jongeren (tot 27 jr) waarbij het opgroeien en opvoeden - bv. vanwege autisme - niet vanzelf gaat, ambulante begeleiding, opvoedhulp en behandeling binnen het gezin.