9 resultaten
Gronings netwerk van organisaties die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme
Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband van organisaties waarin ervaringsdeskundigheid, inhoudelijke en bestuurlijke deskundigheid rondom autisme verbonden worden.
Netwerk van organisaties in Almere die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme
In het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) werken mensen met autisme, naasten van mensen met autisme en professionals samen om de beeldvorming over autisme, de kwaliteit van dienstverlening en de participatie van mensen met autisme te verbeteren.
Netwerk van organisaties in  Zuid Holland Noord en Midden Holla die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme
Brabants netwerk van organisaties die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme
Netwerk van organisaties in Zuid-Holland Zuid die de participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten willen vergroten.
MEE is dé organisatie die mensen met een beperking (en hun omgeving) helpt bij cliëntondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen of schulden.
MEE is dé organisatie die mensen met een beperking (en hun omgeving) helpt bij cliëntondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen of schulden.