85 resultaten
Dagbesteding en logeermogelijkheden op een zorgboerderij in een dierenpark, alsook dagbesteding in een dierenwinkel voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en/of een verstandelijke- of lichamelijke beperking. 
Grote diversiteit aan werkplaatsen waar dagbesteding wordt geboden aan mensen (vanaf 18 jr.) met o.a. een diagnose in het autistisch centrum en/of een verstandelijke beperking. Op iedere werkplaats is weer iets anders te leren.
Logeerweekenden (12 - 35 jr) en vakantieweken (12 - 50 jr.) in hotel op de Veluwe. Voor jongeren en (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en eventueel een bijkomende diagnose bv. autisme. 
Middin biedt ondersteuning en zorg op woonlocaties, aan huis en in activiteitencentra. Voor mensen met bijvoorbeeld autisme of een andere verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. 
Zorginstelling met ruim 115 aangesloten agrarische bedrijven in N-Holland. Deze zorgboerderijen bieden zowel dagbesteding als het programma 'Buitengewoon Leren'. 
Woon- en werklocatie voor mensen met een diagnose in het autistisch spectrum, eventueel in combinatie met een verstandelijke beperking.
Woonlocatie in verbouwd klooster voor mensen met een verstandelijke beperking (VB) en mensen met autisme (ASS) of aanverwante problematiek.
In het Papageno Huis wordt concrete tijdelijke opvang en ondersteuning geboden aan jongeren met autisme.
Leermakers Autismegroep biedt passende woonvormen op centraal gelegen plekken in Noord-Brabant met begeleiding die aansluit op de wensen van de bewoner.
Leermakers Autismegroep coacht mensen met autisme die vastlopen bij de zoektocht naar een baan of bij het behouden van hun werk.