85 resultaten
Woonlocatie met 24 uurs zorg voor mensen een lichte tot matige verstandelijke beperking, soms ook autisme of psychiatrische problematiek. Voor verschillende doelgroepen, van jong en ontwikkeling gericht tot de vitale oudere.
Woonlocatie voor (jong)volwassenen (20 - 55 jr.) met een verstandelijke beperking), soms in combinatie met autisme, psychische of psychiatrische klachten. Overdag gaat bijna iedereen naar de dagbesteding of naar het werk.
Dagbestedings- en werkplek waar jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking en/of autisme hun kennis kunnen vergroten van 21ste-eeuws vaardigheden en werkzaamheden. 
Intensieve zorglocatie waar zorg, ondersteuning en behandeling wordt geboden aan kinderen (3 - 18 jr.) met een ontwikkelingsachterstand, autisme spectrum stoornis, (lichte-)verstandelijke beperking, psychiatrische en/of gedragsproblematiek. Ook naschoolse opvang. 
Het team Ambulant en gezin IJmond ondersteunt (jong)volwassenen met o.a. autisme en/of een verstandelijke beperking om hun zelfstandigheid te vergroten en te behouden. Ook gezinsbegeleiding aan ouders met een beperking. 
Woonlocatie in verbouwd klooster (12 appartementen) met semi ambulante zorg voor mensen met autisme of aanverwante problematiek, met of zonder een verstandelijke beperking.
Het ambulante team Alkmaar-Heerhugowaard ondersteunt (jong)volwassenen met o.a. autisme en/of een verstandelijke beperking om hun zelfstandigheid te vergroten en te behouden. Zowel thuis, op een ontmoetingsplek of via telefoon of computer.
Het ambulante team Apeldoorn ondersteunt (jong)volwassenen met o.a. autisme en/of een verstandelijke beperking om hun zelfstandigheid te vergroten en te behouden. Zowel thuis, op een ontmoetingsplek of via telefoon of computer.
Het ambulante team Lelystad ondersteunt (jong)volwassenen met o.a. autisme en/of een verstandelijke beperking om hun zelfstandigheid te vergroten en te behouden. Zowel thuis, op een ontmoetingsplek of via telefoon of computer.
Het ambulante team Groningen ondersteunt (jong)volwassenen met o.a. autisme en/of een verstandelijke beperking om hun zelfstandigheid te vergroten en te behouden. Zowel thuis, op een ontmoetingsplek of via telefoon of computer.