64 resultaten
Woonlocatie met 24 uurs zorg voor mensen een lichte tot matige verstandelijke beperking, soms ook autisme of psychiatrische problematiek. Voor verschillende doelgroepen, van jong en ontwikkeling gericht tot de vitale oudere.
Woonlocatie voor (jong)volwassenen (20 - 55 jr.) met een verstandelijke beperking), soms in combinatie met autisme, psychische of psychiatrische klachten. Overdag gaat bijna iedereen naar de dagbesteding of naar het werk.
Dagbestedings- en werkplek waar jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking en/of autisme hun kennis kunnen vergroten van 21ste-eeuws vaardigheden en werkzaamheden. 
Intensieve zorglocatie waar zorg, ondersteuning en behandeling wordt geboden aan kinderen (3 - 18 jr.) met een ontwikkelingsachterstand, autisme spectrum stoornis, (lichte-)verstandelijke beperking, psychiatrische en/of gedragsproblematiek. Ook naschoolse opvang. 
Intensieve zorglocatie op zorgterrein Halfweg. Voor bewoners met zorgvragen op het vlak van autisme, de ouder wordende mens, moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) en hechtingsproblematiek.
Orthopedagogisch centrum biedt zorg, ondersteuning en behandeling aan kinderen (2 - 6 jr.) met een ontwikkelingsachterstand, een autisme spectrum stoornis, een (lichte-)verstandelijke beperking, psychiatrische en/of gedragsproblematiek. 
Woonlocatie voor 34 (oudere) mensen met een verstandelijke beperking, moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) of een ernstige meervoudige beperking. Ook voor mensen met een vorm van autisme. Locatie biedt 24-uurs ondersteuning.
Landelijke zorginstelling met christelijke visie en breed hulpaanbod. Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met autisme of psychiatrische problemen.
De Nieuwe Meidoorn is een ontmoetingsplek voor alle (kwetsbare) burgers met een hulpvraag. Een begeleider van Philadelphia of een vrijwilliger helpt je verder. Ook worden er activiteiten en cursussen aangeboden.
Ontmoetingsplek, leerwerktraject en werk- en dagbestedingslocatie van Philadelphia voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, autisme, psychische problematiek en niet aangeboren hersenletsel.