120 resultaten
Studio Colore biedt maatgerichte levensloopbegeleiding op het gebied van zelfredzaamheid.
Bordspelenavond voor mensen met autisme, mensen zonder autisme ook welkom.
Respijtzorg in de vorm van logeerweekenden op verschillende locaties in Nederland voor kinderen en jongeren (4 - 25 jr.) met autisme, ADHD of een verstandelijke-, lichamelijke- of meervoudige beperking.
Actieve logeerweekenden op vaste locaties in Nederland voor kinderen en (jong)volwassenen met autisme of een verstandelijke beperking. Gezelligheid i.c.m. werken aan zelfredzaamheid.
Begeleide vakanties met duidelijkheid, structuur en veiligheid voor (jong)volwassenen met autisme (vanaf 18 jr.) De vakanties zijn ingedeeld op gemiddeld of hoog functioneringsniveau. 
Vakanties, logeerweekenden en vakantiedagopvang voor jongeren en (jong)volwassenen met een beperking, zoals autisme. Dit biedt tevens respijtzorg voor ouders of mantelzorgers. 
Vakantiedagopvang in iedere schoolvakantie voor kinderen van 4 tot 20 jaar met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudig complexe beperking, ADHD of Autisme Spectrum Stoornis.
(wandel)vakanties op maat door Marokko voor mensen met autisme (Asperger). Kleine groepen begeleid door een autismecoach en Nederlandstalige begeleider.
Informatiecentrum, met ervaren autisme consulenten, voor alle vragen rond autisme op elke leeftijd, met elk IQ.  Zowel mensen met autisme - of een vermoeden ervan – kunnen hier terecht als ouders, partners en andere naasten. 
Het Autisme Informatie Centrum Amsterdam is een laagdrempelig ontmoetings- en informatiecentrum voor mensen met autisme of een vermoeden daarvan en voor ouders, partners, grootouders of andere betrokkenen.