205 resultaten
FloorPlay is een interventie programma waarin ouders thuis gecoacht worden in het spelen en omgaan met hun kind met autisme. Om hun kind spelenderwijs te stimuleren tot interactie en ontwikkeling.
MEE is dé organisatie die mensen met een beperking (en hun omgeving) helpt bij cliëntondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen of schulden.
Weekend- en vakantieopvang voor kinderen en jongeren (5 - 21 jr.) met een ondersteuningsvraag (autisme, ADHD, gedragsproblematiek, licht verstandelijke beperking of een combinatie ervan).
Organisatie waar ouders van kinderen met (een sterk vermoeden van) autisme bij dreigende schooluitval de ondersteuningsbehoefte en leerbaarheid van hun kind kunnen laten onderzoeken.
Consultatiemogelijkheid voor scholen over leerlingen en studenten met (een sterk vermoeden van) autisme. Voor alle vormen van regulier en speciaal onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen.
De auteur vertaalt theoretische kennis over autisme in bruikbare, concrete en praktische adviezen voor het vinden van (nieuwe) vrijetijdsbezigheid en voor de sociale aspecten van vrije tijd.
Belgische vereniging die ouders, jongeren en volwassenen met autisme ondersteunt door wetenschappelijke onderbouwde informatie voor iedereen toegankelijk aan te bieden.
Boek met veel ervaringsverhalen en informatie van experts en adviezen voor ouders van een kind dat anders is dan de rest, door bijvoorbeeld autisme, ADD, ADHD, OCD, hoogbegaafdheid of dyslexie.
Specialistisch, landelijk werkend re-integratiebedrijf. Ondersteunt mensen met een zintuiglijke en/of communicatieve beperking  (o.a. autisme) bij hun zoektocht naar werk en biedt begeleiding op de werkvloer.
Dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking en/of een autistische stoornis.