14 resultaten
Jaarlijkse ontmoetingsdag voor mensen met en zonder autisme. Doel is te verbinden, samen kennis te delen en ontwikkelingsmogelijkheden te verkennen rondom autisme.
Trainingen autisme & communicatie en autisme & overprikkeling - stress -trauma - hechtingen. Voor mensen met autisme met een normale tot hoge intelligentie en hun naaste omgeving.
Odett biedt levensloopbegeleiding aan jongeren en jongvolwassenen gericht op algeheel welzijn, kwaliteit van leven en het ontlokken van talenten. 
Begeleiding en coaching aan mensen met autisme, eventueel met inzet van een autismebegeleidingshond. Daarnaast kan TimeAuti ook uw eigen hond trainen tot hulphond.
Ambulante zorg en ouderbegeleiding aan kinderen met ADHD en/of autisme én hun ouders. Ook logeer- en naschoolse groepsbegeleiding.
Logeerbegeleiding waar kinderen en jongeren (6 - 17 jr.) met gedragsproblematiek voortkomend uit autisme en/of ADHD, werken aan een sterken basis.
Individuele- en groepsbegeleiding aan vrouwen die - in hun relatie met een partner met (een vermoeden van) autisme - zichzelf dreigen te verliezen. 
Voetbaltrainingen voor kinderen met stoornissen in het autistisch spectrum. Professionele begeleiding en een veilige, rustige omgeving. 
Begeleiding bij teveel aan spullen, onbeantwoorde mails, ophopende rotklussen etc. vanuit specialisatie 'verzameldrang, hoarding, ontspullen'.  
Begeleide voetbaltechniek trainingen voor kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis. In kleine groepjes met ongeveer dezelfde (ontwikkelings-) leeftijd.