88 resultaten
Weekend- en vakantieopvang voor kinderen en jongeren (5 - 21 jr.) met een ondersteuningsvraag (autisme, ADHD, gedragsproblematiek, licht verstandelijke beperking of een combinatie ervan).
Afgeschermde, veilige ontmoetingsplek voor en door vrouwen met een diagnose in het autistisch spectrum of met een vermoeden van autisme.
Educatieve dagbesteding & leer-/werktrajecten op ICT gebied voor (jong)volwassenen met autisme bij een in autisme en ICT gespecialiseerd team.                
Besloten Facebook groep bedoeld voor iedereen die te maken heeft met autisme. Samen delen, elkaar inspireren, van elkaar leren en samen sterk staan.
Community voor iedereen met én zonder autisme. Website bevat veel informatie, ervaringsverhalen, tips en specifiek aandacht voor autisme bij vrouwen (o.a. het diagnosetraject).
Autobiografie van een vrouw bij wiens dochtertje de diagnose autisme werd gesteld. Dit leidde tot verder onderzoek van haarzelf en haar partner. Bij hen beiden werd uiteindelijk ook de diagnose Asperger / autisme gesteld.
Landelijk interdisciplinair netwerk voor professionals die zich inzetten voor de verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met een autisme spectrum stoornis (ASS).
Gedichtenbundel van een jonge man met Asperger er ADHD. Zijn gedichten spreken ook over de vooroordelen waar mensen met autisme dagelijks mee in aanraking komen.
Akkira (17, ik-figuur) schreef nooit verstuurde e-mails aan haar mentor over haar verwarrende gevoelens. Als volwassene kreeg ze de diagnose PDD-NOS en beantwoordt, vanuit die kennis, nu haar eigen e-mails. 
Wessel Broekhuis, een jongen van 16 met autisme, geeft een inkijk in zijn gevecht om een plek in de wereld te veroveren. Over hoe hij leerde leven met zijn autisme en tot bloei kwam.