11 resultaten
Informele activiteiten gericht op ontmoeten, gezelligheid en een goed gesprek voor LHBT volwassenen met autisme ( > 18 jaar) in Utrecht.
Jaarlijkse ontmoetingsdag voor mensen met en zonder autisme. Doel is te verbinden, samen kennis te delen en ontwikkelingsmogelijkheden te verkennen rondom autisme.
Ambulante zorg en ouderbegeleiding aan kinderen met ADHD en/of autisme én hun ouders. Ook logeer- en naschoolse groepsbegeleiding.
Logeerbegeleiding waar kinderen en jongeren (6 - 17 jr.) met gedragsproblematiek voortkomend uit autisme en/of ADHD, werken aan een sterken basis.
Omgebouwde stadsbus met volwaardige snoezelruimte waardoor snoezelen naar de mensen toe gebracht kan worden.
Autminds is het jaarlijkse congres speciaal voor mensen met autisme. Met lezingen, workshops en discussies rondom een wisselend thema.
Aangepaste voorstellingen voor mensen die niet goed tegen prikkels kunnen, bijvoorbeeld vanwege autisme, door aangepaste omgevingsfactoren als licht, geluid en tempo.
Aantal keer per jaar organiseert het Scheepsvaartmuseum een autismevriendelijk, prikkelarm familiebezoek voor gezinnen met kinderen met autisme van 6 t/m 13 jaar. 
Lotgenotencontact voor LHBT+ 'ers met autisme in Amsterdam. 
Tochten voor mensen met behoefte aan (innerlijke) rust (bv. door snel overprikkeld zijn) en het terugvinden van toekomstperspectieven. Kleine groepen en incl. wandelcoaching.