Autisme bij vrouwen

Hoe uit autisme zich bij vrouwen? 

Autisme komt voor bij mannen en bij vrouwen. De diagnose autisme wordt gesteld bij deze kenmerken:

  • Sociale en communicatieve beperkingen (bijvoorbeeld sociale onhandigheid, taal letterlijk begrijpen, moeite met nonverbale communicatie). 
  • Vaste gedragspatronen (bijvoorbeeld moeite met veranderingen, sterke interesses of fascinaties). 

Bij meisjes en vrouwen wordt autisme minder goed herkend omdat zij vaak compenseren en camoufleren. Zij gedragen zich zoals de omgeving verwacht. Bovendien zijn de sterke interesses vaak gericht op ‘gewone’ onderwerpen zoals dieren of lezen. Daardoor vallen ze minder op dan bij jongens en mannen. 

Overgevoeligheid voor bijvoorbeeld geluid, licht of geuren komt ook regelmatig voor bij vrouwen met autisme. 

Vermoeidheid bij vrouwen met autisme 

Het compenseren en camoufleren kost veel energie. Veel vrouwen met autisme zijn vaak erg moe. Een gevoel van vervreemding komt ook veel voor, omdat zij zich steeds anders voordoen dan ze zijn. 

Het compenseren en camoufleren kan onbewust gaan. Vaak beseffen vrouwen dit pas als de diagnose autisme is gesteld. 

Vrouwen met autisme krijgen vaak eerst een andere diagnose

Vasthouden aan routines wordt bij vrouwen nogal eens uitgelegd als dwanghandelingen. Zij krijgen dan de diagnose OCD (obsessieve-compulsieve stoornis). Verder komen angsten en depressies veel voor bij vrouwen met autisme. Ook daardoor kan de diagnose autisme lange tijd gemist worden. Vaak wordt de diagnose pas op volwassen leeftijd gesteld. 

Wat biedt de Wegwijzer Autisme voor vrouwen met autisme?

Autisme heeft invloed op je dagelijks leven en van je naasten. Op de Wegwijzer Autisme vind je van alles om op jouw eigen manier te leven met autisme. Bijvoorbeeld inspiratie in boeken van vrouwen met autisme, aanbieders van (levensloop)begeleiding en mogelijkheden voor diagnostiek en therapie.

19 resultaten
PerspectiviA biedt coaching en training voor vrouwen (met autisme) en ouders van een kind met autisme.
Speciale training voor mensen met autisme en een burn-out. Om sneller van je burn-out te herstellen en/of ter preventie van een burn-out. Zowel op locatie in Groningen, Drachten, Assen en Winschoten te volgen als online via Teams. 
Individuele coaching door ervaringsdeskundige autismecoach, gespecialiseerd in autisme bij meisjes en vrouwen. Ook diverse (online) groepsbijeenkomsten. 
Vrijgevestigde praktijk voor GGZ gespecialiseerd in autisme , m.n bij meisjes en vrouwen. Biedt diagnostisch en beeldvormend onderzoek, individuele behandeling, ouderbegeleiding en partnergesprekken. 
Zorgboerderij met studio's voor zelfstandig, beschermd wonen voor vrouwen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD en/of ADD. 24 uurs-ondersteuning in de nabijheid. 
Woongroep voor zes vrouwen, Til 6, met een verstandelijke beperking, waarbij enkelen ook een aan autisme verwante stoornis hebben.
Twee woningen voor mannen (nr. 5) en vrouwen (nr. 3) met een lichte tot matige verstandelijke beperking en bijkomende (gedrags)problematiek. De begeleiding op nr. 3 is gespecialiseerd in de behandeling van autisme.
Woonlocatie voor zes jongvolwassen vrouwen (30 – 55 jr.) met een matige verstandelijke beperking en bijkomende problematiek (o.a. autisme).
Dagbesteding voor mannen en vrouwen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Soms is er sprake van bijkomende problematiek als autistisch spectrum stoornis en gedragsproblematiek.
Dagbesteding voor mannen en vrouwen (14 tot 65 jaar) met een matige verstandelijke beperking en bijkomende problematiek als ADHD, autistisch spectrum stoornis en gedragsproblematiek.