11 resultaten
Intensieve zorglocatie waar zorg, ondersteuning en behandeling wordt geboden aan kinderen (3 - 18 jr.) met een ontwikkelingsachterstand, autisme spectrum stoornis, (lichte-)verstandelijke beperking, psychiatrische en/of gedragsproblematiek. Ook naschoolse opvang. 
Intensieve zorglocatie op zorgterrein Halfweg. Voor bewoners met zorgvragen op het vlak van autisme, de ouder wordende mens, moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) en hechtingsproblematiek.
Orthopedagogisch centrum biedt zorg, ondersteuning en behandeling aan kinderen (2 - 6 jr.) met een ontwikkelingsachterstand, een autisme spectrum stoornis, een (lichte-)verstandelijke beperking, psychiatrische en/of gedragsproblematiek. 
Zorgboerderij voor o.a. kinderen en jongeren met autisme met veel (buiten) activiteiten. Begeleiding via de methodiek ‘Geef me de 5’  van Colette de Bruin. 
Breed scala aan hulp en ondersteuning voor mensen met een (verstandelijke) beperking, o.a. aan kinderen en volwassenen met een autisme spectrum stoornis en hun ouders/verzorgers.
Ondersteuning en zorg op woonlocaties, aan huis en in activiteitencentra. Voor mensen met bijvoorbeeld autisme of een andere verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. 
Dagbehandeling en (thuis)begeleiding aan kinderen en jeugdigen (3 - 18 jr) met een ontwikkelingsachterstand en/of een stoornis binnen het autistische spectrum.
Behandelgroep voor jonge kinderen met autisme en ontwikkelingsachterstand die (nog) niet in het onderwijs terecht kunnen vanwege te grote zorgvraag.
Het autismehuis behandelt en begeleidt kinderen en jongeren (4 –18 jr.) met een autisme spectrum stoornis (ASS). Ook logeerweekenden en ouderbegeleiding. 
Het Jagerhuis biedt  verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning aan mensen met autisme, A(D)HD (en/)of een verstandelijke beperking.