12 resultaten
Manege Het Paardrijk biedt volwassenen met o.a. autisme (ASS) en een zorgvraag een fijne plek om tot rust te komen en te leren van en met elkaar, de omgeving en de dieren / paarden. Begeleiding via de methodiek "Geef me de 5".
Intensieve zorglocatie waar zorg, ondersteuning en behandeling wordt geboden aan kinderen (3 - 18 jr.) met een ontwikkelingsachterstand, autisme spectrum stoornis, (lichte-)verstandelijke beperking, psychiatrische en/of gedragsproblematiek. Ook naschoolse opvang. 
Zorgboerderij waar mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek, soms met bijkomende problematiek als autisme, onder begeleiding werken. Begeleiden met Triple C methode.
Dagbesteding en zorg/onderwijs voor jongeren met een laag ontwikkelingsniveau die niet (meer) functioneren binnen het VSO vanwege moeilijk verstaanbaar gedrag vaak i.c.m. autisme. Werken met de methode Geef me de 5 en Triple-C.
Woning op een groot woonzorgpark voor volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking i.c.m. met autisme. 24/7 begeleiding met gebruik van behandelmethodieken Triple C en Geef me de 5.
Boerderijlocatie voor achttien jongeren met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende problemen (autisme). Wonen i.c.m. met behandeling en zinvolle daginvulling. Begeleiding o,a. met methode 'Geef me de vijf'.
Dagbesteding voor (jong)volwassenen met gedragsproblematiek bijvoorbeeld gerelateerd aan autisme of met moeilijk verstaanbaar gedrag zoals agressie. Biedt met name belevingsgerichte activiteiten.
Kinderdagcentrum voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking. Kinderen met autisme worden hier begeleid met een specifieke begeleidingsmethode: ABA, Applied Behavior Analysis.  
Netwerk van organisaties in Zuid-Holland Zuid die de participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten willen vergroten.
Melkveebedrijf en zorgboerderij biedt dagbesteding in groepsverband aan jongeren / thuiszitters (10 -18 jaar) met psychische problematiek of een ontwikkelingsstoornis als autisme. Werken met de methode Geef me de 5.