1485 resultaten
Eddee Zorgverlening biedt diagnostiek i.c.m. met behandeling voor kinderen die zich anders ontwikkelen dan leeftijdsgenootjes, waarbij bijvoorbeeld kenmerken van autisme of concentratieproblemen worden herkent door ouders.
Krielen begeleidt holistisch en vanuit kennis over de invloed van heftige stress en (vroegkinderlijk) trauma op het autonoom zenuwstelsel & ontwikkeling van een kind. Benadert het "autistische brein" als zijnde een getraumatiseerd brein.  
Steungroepen onder begeleiding van een expert voor kinderen en jongeren (12 - 25 jaar) met o.a. ASS. Een plek om weerbaarder te worden met elkaar.
Vriendjes is zowel een kinderopvang als een jeugdzorg organisatie. Biedt in Plusgroepen (zorgbehandelgroep) o.a. behandeling gericht op (vermoedens van) ASS kenmerken bij kinderen van 0 tot 5 jaar. 
Vriendjes is zowel een kinderopvang als een jeugdzorg organisatie. Biedt in Plusgroepen (zorgbehandelgroep) o.a. behandeling gericht op (vermoedens van) ASS kenmerken bij kinderen van 0 tot 5 jaar. 
Vriendjes is zowel een kinderopvang als een jeugdzorg organisatie. Biedt in Plusgroepen (zorgbehandelgroep) o.a. behandeling gericht op (vermoedens van) ASS kenmerken bij kinderen van 0 tot 5 jaar. 
Behandel- en expertisecentrum voor mensen met een verstandelijke beperking ook in combinatie met autisme, een fysieke beperking, psychische problemen en/of ouderdomsklachten.
ORO is een zorgaanbieder in de Peelregio, gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of autisme.
Zorgaanbieder ORO biedt vroegdiagnostiek: om te onderzoeken of er problemen zijn bij de ontwikkeling van je kind, bijvoorbeeld bij een (vermoeden van) autisme.
Fysiotherapie voor Kinderen is een gespecialiseerde praktijk voor baby- en kinderfysiotherapie. Kinderfysiotherapie kan kinderen met autisme helpen met motorisch functioneren, ontspanning en het structureren van activiteiten.