1402 resultaten
Ambulante psychologenpraktijk en tevens expertisecentrum voor autisme spectrum problematiek.
Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg (0- 23 jaar), gespecialiseerd in complexe problematiek. Voor diagnostiek en behandeling van bv. autisme spectrum stoornis.
Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg (0- 23 jaar), gespecialiseerd in complexe problematiek. Voor diagnostiek en behandeling van bv. autisme spectrum stoornis.
Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg (0- 23 jaar), gespecialiseerd in complexe problematiek. Voor diagnostiek en behandeling van bv. autisme spectrum stoornis.
Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg (0- 23 jaar), gespecialiseerd in complexe problematiek. Voor diagnostiek en behandeling van bv. autisme spectrum stoornis.
Logeerweekenden - Regionaal Autisme Centrum - Regionaal Autisme Centrum (RAC)
Logeerweekenden voor kinderen/jongeren (5-21 jr.) met een autisme spectrum stoornis (ASS). Locatie Landal GreenParks ‘De Vers’ in Overloon.
Onderwijs-Zorgarrangement voor kinderen met autisme  (4 -11 jr.) die nog over onvoldoende vaardigheden beschikken om mee te komen op school. Youké biedt ook mogelijkheid voor diagnose stellen. 
Logeerweekenden (12 - 35 jr) en vakantieweken (12 - 50 jr.) in hotel op de Veluwe. Voor jongeren en (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en eventueel een bijkomende diagnose bv. autisme. 
Christelijke ggz-instelling biedt, vanuit deskundigheid en met als bron het geloof, hulp aan kinderen en (jong)volwassenen met psychische problemen (bv autisme gerelateerd) of verslavingsproblematiek.
Christelijke ggz-instelling biedt, vanuit deskundigheid en met als bron het geloof, hulp aan kinderen en (jong)volwassenen met psychische problemen (bv autisme gerelateerd) of verslavingsproblematiek.