8 resultaten
Breed scala aan hulp en ondersteuning voor mensen met een (verstandelijke) beperking, o.a. aan kinderen en volwassenen met een autisme spectrum stoornis en hun ouders/verzorgers.
Ondersteuning en zorg op woonlocaties, aan huis en in activiteitencentra. Voor mensen met bijvoorbeeld autisme of een andere verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. 
Dagbehandeling en (thuis)begeleiding aan kinderen en jeugdigen (3 - 18 jr) met een ontwikkelingsachterstand en/of een stoornis binnen het autistische spectrum.
Behandelgroep voor jonge kinderen met autisme en ontwikkelingsachterstand die (nog) niet in het onderwijs terecht kunnen vanwege te grote zorgvraag.
Het autismehuis behandelt en begeleidt kinderen en jongeren (4 –18 jr.) met een autisme spectrum stoornis (ASS). Ook logeerweekenden en ouderbegeleiding. 
Het Jagerhuis biedt  verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning aan mensen met autisme, A(D)HD (en/)of een verstandelijke beperking.
Individuele begeleiding, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf (logeer- en midweken) voor kinderen en jongvolwassenen met een ontwikkelingsstoornis (autisme, PDD-NOS en ADHD).
Zorginstelling voor gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg met 100 locaties in Flevoland. Biedt beschermde woonomgevingen, dagbesteding en ondersteuning thuis, op het werk of school.