172 resultaten
Vrijgevestigde vaktherapeut biedt kunstzinnige therapie (therapie sessies, therapiegroep en therapieweken) aan mensen met een hulpvraag, zoals kinderen met ASS of volwassenen met (net ontdekt) autisme. Ook online therapie mogelijk.
Orthopedagogisch bureau voor onderzoek, advies en begeleiding bij leer- en gedragsproblemen bij jeugdigen (0- 18 jaar). Biedt diagnostiek, begeleiding, behandeling/trainingen en advisering bij probleemgedrag gerelateerd aan autisme. 
Orthopedagogisch bureau voor onderzoek, advies en begeleiding bij leer- en gedragsproblemen bij jeugdigen (0- 18 jaar). Biedt diagnostiek, begeleiding, behandeling/trainingen en advisering bij probleemgedrag gerelateerd aan autisme. 
Orthopedagogisch bureau voor onderzoek, advies en begeleiding bij leer- en gedragsproblemen bij jeugdigen (0- 18 jaar). Biedt diagnostiek, begeleiding, behandeling/trainingen en advisering bij probleemgedrag gerelateerd aan autisme. 
Orthopedagogisch bureau voor onderzoek, advies en begeleiding bij leer- en gedragsproblemen bij jeugdigen (0- 18 jaar). Biedt diagnostiek, begeleiding, behandeling/trainingen en advisering bij probleemgedrag gerelateerd aan autisme. 
Mondium biedt behandelingen binnen de Basis en de Specialistiche GZZ. voor o.a klachten gerelateerd aan autisme. Voor kinderen, studenten en volwassenen. Biedt, indien nodig, ook psychodiagnostisch onderzoek.
Jeugdhulp Friesland biedt muziektherapie aan kinderen (2 - 7 jaar) met de diagnose ASS (of sterk vermoeden van) die problemen ondervinden op het gebied van communicatie en sociale interactie.
Mondium biedt behandelingen binnen de Basis en de Specialistiche GZZ. voor o.a klachten gerelateerd aan autisme. Voor kinderen, studenten en volwassenen. Biedt, indien nodig, ook psychodiagnostisch onderzoek.
Praktijk voor Psychomotorische Therapie, gespecialiseerd in de behandeling van kinderen, jeugdigen en (jong)volwassenen, met o.a. ervaring in de behandeling van gedragsproblemen als gevolg van Autisme Spectrum Stoornissen.
PMT praktijk Kuhlmann biedt psychomotorische therapie en ambulante begeleiding aan mensen met psychische klachten en problemen, bv problematiek gerelateerd aan ADHD, autisme  of een lichte verstandelijke beperking.