224 resultaten
Behandel- en expertisecentrum voor mensen met een verstandelijke beperking ook in combinatie met autisme, een fysieke beperking, psychische problemen en/of ouderdomsklachten.
ORO is een zorgaanbieder in de Peelregio, gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of autisme.
GGZ WNB biedt onderzoek en behandeling aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar met ontwikkelingsproblemen (waaronder autisme), psychische en psychiatrische problemen en hun omgeving.
Multidisciplinaire praktijk voor Kinder- en jeugd GGZ.  Biedt diagnostiek en behandeling o.a. aan kinderen en jongeren (0-18 jr.) met een Autisme Spectrum Stoornis, PDD-NOS  en AD(H)D.
Multidisciplinaire praktijk voor Kinder- en jeugd GGZ.  Biedt diagnostiek en behandeling o.a. aan kinderen en jongeren (0-18 jr.) met een Autisme Spectrum Stoornis, PDD-NOS  en AD(H)D.
Multidisciplinaire praktijk voor Kinder- en jeugd GGZ.  Biedt diagnostiek en behandeling o.a. aan kinderen en jongeren (0-18 jr.) met een Autisme Spectrum Stoornis, PDD-NOS  en AD(H)D.
Multidisciplinaire praktijk voor Kinder- en jeugd GGZ.  Biedt diagnostiek en behandeling o.a. aan kinderen en jongeren (0-18 jr.) met een Autisme Spectrum Stoornis, PDD-NOS  en AD(H)D.
Het RAC biedt diagnostiek, behandeling, gespecialiseerde begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, arbeidstoeleiding en arbeidsbegeleiding voor mensen voor wie een autisme-gerelateerde aanpak nodig is.
Lunet ondersteunt kinderen en (jong)volwassenen met een zorgvraag. Ondersteunt bij autisme middels diagnostiek, behandeling en begeleiding, advies aan ouders en dagbesteding in kinderdienstencentra.
Praktijk ‘Jij en Ik’ biedt begeleiding, behandeling en verblijf aan kinderen en jongvolwassenen tussen 6 en 25 jaar met ontwikkelingsproblemen en stoornissen. De praktijk heeft veel ervaring met jeugdigen met een ASS.