225 resultaten
Jeugdkliniek met ambulante- en interne behandelingen voor jongeren (13 t/m 27 jr.) met o.a. autisme in combinatie met andere problemen: ADHD, verslavingen en gedragsproblemen. Ook programma's voor ouders/verzorgers en brussen. 
Jeugdkliniek met ambulante- en interne behandelingen voor jongeren (13 t/m 27 jr.) met o.a. autisme in combinatie met andere problemen: ADHD, verslavingen en gedragsproblemen. Ook programma's voor ouders/verzorgers en brussen. 
Pedagoog en autisme-expert biedt pedagogische begeleiding en Pivotal Response Treatment aan kinderen en (jong)volwassenen met autisme. Ouders worden gecoacht in de toepassing van de PRT technieken.
Via begeleiding en speltherapie wordt spelenderwijs gewerkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren (6-18 jaar) met autisme of een stagnerende ontwikkeling.
Intramurale hoogspecialistische autisme (gezins)behandeling voor jongeren (10 -18 jaar.) met normale intelligentie, een (zeer) ernstige autisme spectrumstoornis en vaak meervoudige bijkomende problematiek.  
Specialistische behandelgroep autisme voor jongeren (12 - 18 jr) met een normale intelligentie, complexe problematiek in het autistisch spectrum (ASS) met veelal bijkomende (psychische en/of psychiatrische) problemen.
Behandelcentrum voor jonge kinderen (2-6 jaar) waarbij een vermoeden bestaat van autisme of sprake is van autistisch gedrag.
Begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met ontwikkelingsuitdaging (o.a. ASS en PDD-NOS) middels auditieve integratie training, muziekonderwijs, remedialteaching, dyslexie support en (spel)begeleiding.
Kortdurende therapiegroep voor stellen waarvan één van de partners autisme heeft en die hiermee worstelen en zoeken naar beweging en ontwikkeling in de relatie. Er wordt gewerkt met creatieve werkvormen en gesprek.
Kinderpraktijk Raak biedt hulp aan kinderen (4 - 16 jaar oud) middels training (kleinere en minder complexe hulpvraag) of een therapietraject. O.a geschikt voor kinderen met ADHD, ADD of autisme