226 resultaten
Beeldend therapeut biedt beeldende therapie (vaktherapie) aan kinderen, jongeren en volwassenen die last van zaken hebben, niet lekker in hun vel zitten of tegen situaties aanlopen. Bijvoorbeeld vanwege autisme, PDD-Nos of  AD(H)D. 
Zelfstandig ortho-agogische muziekbegeleider geeft muziektherapie aan jong en oud waarbij ze volledig met de persoon zelf aan de slag gaat, niet met eventuele labels als autisme, verstandelijke beperking of PDD-NOS.
Jitske van Buuren is muziektherapeute met een grote interesse voor (onbegrepen) gedrag. Zij richt zich vooral op kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, sociaal-emotionele of gedragsproblemen, o.a. ASS. 
Sabine Beelen van Praktijk IkBen biedt Psychomotorische therapie aan kinderen en jongeren (4 - 18 jaar) met o.a. psychische problemen gerelateerd aan ASS of ADHD. Regio Land van Cuijk en het Rijk van Nijmegen.
Praktijk voor beeldende therapie en sandplay therapie voor kinderen en jongeren (5 tot 23 jaar) met psychische klachten of psycho-sociale problemen, zonder of met DSM-diagnose als ADHD of ASS.
Vaktherapeute biedt beeldende therapie en speltherapie aan kinderen en jongeren ( 4 -13 jaar) met ontwikkelings- en of gedragsproblemen, soms verergert door factoren uit het kind zelf zoals ASS problematiek. Inclusief ouderbegeleiding op maat.
Kleine praktijk biedt psychomotorische (kinder)therapie voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 17 jaar, die vastlopen in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld door autisme, en dit uiten in hun gedrag.
ORO is een zorgaanbieder in de Peelregio, gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of autisme.
Driestroom Behandelcentrum biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen, jeugdigen met een verstandelijke beperking of een (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis én hun gezin en ook voor volwassenen met normale intelligentie en autisme.
Praktijk Canninga begeleidt en behandelt, vanuit een orthopedagogische achtergrond, kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblematiek ontstaan door een autismespectrumstoornis.