226 resultaten
Muziektherapie Salland biedt muziektherapie en neurologische muziektherapie aan o.a. kinderen met een verstandelijke beperking, ADHD, autisme of een gedragsstoornis.
Triade Vitree biedt diagnostisch onderzoek om antwoorden te krijgen op vragen over gedrag van een kind of jongere (2 tot 23 jaar). Op basis van de uitkomsten ontvangen de ouders een advies over een of meer behandelvormen.
Triade Vitree biedt diagnostisch onderzoek om antwoorden te krijgen op vragen over gedrag van een kind of jongere (2 tot 23 jaar). Op basis van de uitkomsten ontvangen de ouders een advies over een of meer behandelvormen.
Triade Vitree biedt diagnostisch onderzoek om antwoorden te krijgen op vragen over gedrag van een kind of jongere (2 tot 23 jaar). Op basis van de uitkomsten ontvangen de ouders een advies over een of meer behandelvormen.
Triade Vitree biedt diagnostisch onderzoek om antwoorden te krijgen op vragen over gedrag van een kind of jongere (2 tot 23 jaar). Op basis van de uitkomsten ontvangen de ouders een advies over een of meer behandelvormen.
Kinderpsychologen praktijk biedt bij autisme gerelateerde problematiek ondersteuning op alle levensgebieden aan kinderen, jongeren en hun omgeving. Werkt met diverse op autisme afgestemde methoden, zoals Geef me de 5 en BrainBlocks.
Kinderpsychologen praktijk biedt bij autisme gerelateerde problematiek ondersteuning op alle levensgebieden aan kinderen, jongeren en hun omgeving. Werkt met diverse op autisme afgestemde methoden, zoals Geef me de 5 en BrainBlocks.
Het Expertisecentrum biedt kinderen (tot 18 jaar) met hulpvragen door bijvoorbeeld autisme, orthopedische dagbehandeling en buitenschoolse/zaterdag opvang. Ook praktische thuisondersteuning mogelijk.
Expertise- en behandelcentrum met locaties in Groningen en Friesland. Biedt o.a. diagnostiek, behandeling en hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedrags- of ontwikkelingsproblematiek (bv autisme gerelateerd).  
De afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht biedt diagnostisch onderzoek en diverse soorten behandelingen voor kinderen en jongeren met (een vermoeden van) autisme.