226 resultaten
Multidisciplinaire praktijk voor Kinder- en jeugd GGZ.  Biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis.
Multidisciplinaire praktijk voor Kinder- en jeugd GGZ.  Biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis.
Multidisciplinaire praktijk voor Kinder- en jeugd GGZ.  Biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis.
Systeemtherapeut die o.a. relatietherapie geeft aan stellen waarvan een partner autisme heeft. Biedt perspectief op autisme, met oog voor beide partners. 
Praktijk biedt begeleiding en therapie aan kinderen, jongeren en volwassenen met een vorm van autisme en aan de mensen in hun directe omgeving. Betreft Individuele begeleiding, relatietherapie en ouderbegeleiding.
Zelfstandige psychologenpraktijk biedt onder andere systeemtherapie (relatie- en gezinstherapie) aan gezinnen en stellen waarvan een partner, ouder of kind (mogelijk) autisme heeft. 
Begeleiding/therapie (o.a. EMDR) waarbij jongeren terecht kunnen met vragen over leren omgaan met boosheid, zelfvertrouwen,  omgaan met pesten etc. Begeleiding is op een boerderij met inzet van dieren.
Ontwikkelcentrum voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met o.a. autisme gerelateerde problematiek en/of licht verstandelijke beperking. 
GGZ instelling die diagnosestelling en verschillende behandelingsmogelijkheden aanbiedt voor kinderen en jongeren met (een vermoeden van) autisme. 
Praktijk voor kinder- en Jeugdpsychologie met veel expertise en kennis over kinderen met ASS, ADHD, stemmingsproblemen, angsten en gedragsproblemen.