219 resultaten
Locatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie met o.a. polikliniek 'kind en jeugd autisme' en mogelijkheid voor deeltijdbehandeling Autisme voor jongeren (12 t/m 18 jaar).
Netwerk van organisaties in Zuid-Holland Zuid die de participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten willen vergroten.
Mindzorg biedt specialistische (thuis)behandeling aan kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis, die hierdoor uitvallen op één of meerdere levensgebieden. Met inzet van methodiek /leermodel Mindswitch.
Individuele- en groepsbegeleiding aan vrouwen die - in hun relatie met een partner met (een vermoeden van) autisme - zichzelf dreigen te verliezen. 
Behandeling en begeleiding aan kinderen met autisme (3-12 jaar) die vastlopen in hun ontwikkeling, moeite hebben met  activiteiten in een groepssetting of met het meekomen in het huidige onderwijssysteem.
De Nieuwe Klank biedt (neurologische) muziektherapie aan o.a. kinderen en jongvolwassenen met autisme. Om beter contact te maken met hun omgeving en spanningen en emoties beter te reguleren.
Het zorgaanbod van GGZ instelling Vincent van Gogh biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding aan (jong)volwassenen met de (vermoedelijke) diagnose autisme en/of ADHD, hun familie of belangrijke naasten. 
Specialistische GGZ zorg binnen het zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen voor volwassenen (18 - 60 jaar) met (een vermoeden van) autisme.
Specialistische GGZ zorg binnen het zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen voor volwassenen (18 - 60 jaar) met (een vermoeden van) autisme.
Specialistische GGZ zorg binnen het zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen voor volwassenen (18 - 60 jaar) met (een vermoeden van) autisme.