219 resultaten
ULCO is een kleinschalige zorgpraktijk voor jongeren (6 - 23 jr.) en ouders met vragen rondom autisme, ADHD, ADD of gezinsproblemen. Biedt o.a. handelingsgerichte diagnostiek, gezins- , ouder- en individuele begeleiding.
Psychologenpraktijk biedt voor kinderen en jongeren (2 t/m 18 jaar) diagnostiek, behandeling en begeleiding bij lichte-, matige- en hoogcomplexe problematiek op het gebied van o.a. autisme en ADHD. 
Bij Relatietherapie Nijmegen geven Kate Cliquet en Harrie Vermeulen samen relatietherapie. Ze hebben ruime ervaring met de rol die ASS in de relatie kan spelen en welke moeilijkheden dat kan geven in een relatie of in een gezin.
Praktijk voor relatietherapie, gezinstherapie en individuele therapie. Ook voor hulpvragen m.b.t de diagnose autisme of het samen leren omgaan met het autisme van je partner. 
Praktijk PMKT voor mijn kind biedt Psychomotorische Kindertherapie. Ook geschikt om dieper gelegen problemen van gedrag, zoals ASS en ADHD, te behandelen.
Autisme en adhd centrum 't Zonneke is een gespecialiseerde zorginstelling voor jeugdigen, schoolverlaters en volwassenen met Autisme en/of ADHD met een IQ van 70 of hoger.
De Man Yi Tsang Praktijk biedt Dans- Bewegingstherapie voor kinderen en jongeren met Autisme (Spectrum Stoornis), ontwikkelingsproblematiek en (licht) verstandelijke beperking
Jess GGZ biedt specialistische psychologische hulp aan kinderen, jongeren, ouders en volwassenen met problemen zoals autisme/problemen in sociaal contact, angstklachten, trauma of laag zelfbeeld.
Kindinpraktijk is een samenwerkingsverband van zelfstandige praktijken voor jeugdhulp en beschikt over een expertiseteam autisme. 
Kinderen, jongeren én volwassenen kunnen hier terecht voor begeleiding om letterlijk en figuurlijk weer in beweging te komen. Er is veel ervaring met het werken met jongeren met ASS en ADHD.