219 resultaten
Gespecialiseerde hulp aan mensen met psychische problemen zoals bijvoorbeeld autisme, ADHD, depressieve gevoelens, angst, trauma, maar ook opvoedmoeilijkheden.
Ambulante één op één begeleiding volgens de principes van Applied Behavior Analysis voor kinderen en jongeren met autisme en/of een ontwikkelingsachterstand (2 - 18 jr.).
Zorginstelling die behandeling, begeleiding en beschermd wonen biedt aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met o.a. ASS en aanverwante psychische of psychiatrische problematiek en/of diagnostiek.
Stichting die, op non-profit basis, behandeling en begeleiding biedt aan kinderen uit het autistisch spectrum. Ouders worden intensief bij de behandelingen betrokken.
DBA begeleidt jeugd én volwassenen met verschillende uitingsvormen van een autisme spectrum stoornis. Bieden daarnaast  diagnostiek en begeleiden ook naasten van iemand met autisme.
GGZ inGeest verzorgt gespecialiseerde diagnostiek en kortdurende psycho-educatie met inzet van ervaringsdeskundigen autisme. 
Davis® autisme training - Praktijk Neele - De Davis-autisme-benadering
Praktijk Neele helpt jongeren en volwassenen met autisme met behulp van de Davis®-methode, die gericht is op de kracht van het beelddenken, inzicht te krijgen in de manier waarop ze denken, leren en werken. 
Kleine ggz-instelling biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met autismespectrumstoornis. Ook (cursus)groepen speciaal voor mensen met ASS (of hun partner).
Kleine ggz-instelling biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met autismespectrumstoornis. Ook (cursus)groepen speciaal voor mensen met ASS (of hun partner).