202 resultaten
Aloë Vera is een praktijk voor beeldende therapie voor kinderen en jongeren (3-20 jaar) die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Gespecialiseerd in autisme, taalachterstand en auditieve beperking.  
Logopediepraktijk gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren waarbij – naast een logopedisch probleem – ook andere factoren spelen zoals gedrags- of ontwikkelingsproblemen (autisme, adhd).
De therapeuten van de Kinderpraktijk Groningen behandelen kinderen met (brede) ontwikkelingsproblemen, waaronder ASS, en bieden de zorg "geïntegreerd" aan.
De therapeuten van de Kinderpraktijk Groningen behandelen kinderen met (brede) ontwikkelingsproblemen, waaronder ASS, en bieden de zorg "geïntegreerd" aan.
Logopediepraktijk met verschillende vestigingen. Is o.a. gespecialiseerd in het behandelen van jonge en oudere kinderen met ASS.
De therapeuten van de Kinderpraktijk Groningen behandelen kinderen met (brede) ontwikkelingsproblemen, waaronder ASS, en bieden de zorg "geïntegreerd" aan.
Logopediepraktijk met verschillende vestigingen. Is o.a. gespecialiseerd in het behandelen van jonge en oudere kinderen met ASS.
Logopediepraktijk met verschillende vestigingen. Is o.a. gespecialiseerd in het behandelen van jonge en oudere kinderen met ASS.
Orthopedagoog en speltherapeut Ina Kamsteeg begeleidt kinderen met problemen in gedrag, emoties of sociale contacten, bv kinderen met ASS. Ook ouderbegeleiding.
Logopediste met ruime ervaring in het onderzoeken en behandelen van kinderen met autisme, of aan autisme verwante contactstoornissen. Ook aandacht voor overprikkeling in relatie tot taalontwikkeling (Sensorisch Profiel).