202 resultaten
Speciale deeltijdbehandeling voor jongeren (12 - 15 jaar) met een Autisme Spectrum Stoornis
GGZ instelling die diagnosestelling en verschillende behandelingsmogelijkheden aanbiedt voor kinderen en jongeren met (een vermoeden van) autisme. 
Kleinschalige praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie. Ze onderzoeken en/of behandelen kinderen en jongeren tot 18 jaar met uiteenlopende klachten, o.a. autisme.
Praktijk voor kinder- en Jeugdpsychologie met veel expertise en kennis over kinderen met ASS, ADHD, stemmingsproblemen, angsten en gedragsproblemen.
Samenwerkingsverband van meerdere disciplines. Biedt vanuit integrale benadering diagnostiek en behandeling  bv. bij problematiek gerelateerd aan autisme. Voor kinderen en adolescenten.
Samenwerkingsverband van meerdere disciplines. Biedt vanuit integrale benadering diagnostiek en behandeling  bv. bij problematiek gerelateerd aan autisme. Voor kinderen en adolescenten.
Samenwerkingsverband van meerdere disciplines. Biedt vanuit integrale benadering diagnostiek en behandeling  bv. bij problematiek gerelateerd aan autisme. Voor kinderen en adolescenten.
Eenmanspraktijk voor kinder- en jeugdpsychologie (van 4 tot 18 jaar) in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).  Biedt onderzoek en behandeling, o.a. van autisme gerelateerde problematiek. 
Psychologen van Maatschap TOL Zeeland doen bij jongeren en volwassenen onderzoek en behandeling bij o.a.  autisme en ADHD.
Behandelgroep voor jonge kinderen van 2 t/m 5 jaar met een autismespectrumstoornis die nog nauwelijks spreken of communiceren.