18 resultaten
Brede ondersteuning aan kinderen en (jong)volwassenen met autisme en normale begaafdheid: onderzoek en observatie, begeleiding en behandeling, dagbesteding en diverse woonvormen.
Online behandeling door GZ-Psycholoog voor vrouwen met een ‘bijzonder brein’ (waaronder ASS, ADHD, HB) en vraagstukken m.b.t. stress/balans, inzicht, acceptatie en bijkomende mentale klachten.
PGZ is gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vorm van) autisme.
PGZ is gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vorm van) autisme.
PGZ is gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vorm van) autisme.
PGZ is gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vorm van) autisme.
PGZ is gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vorm van) autisme.
PGZ is gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vorm van) autisme.
Trajectum biedt specialistische behandeling, begeleiding, verblijf, bemoeizorg, werk en activiteiten aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en (bv autisme gerelateerd) onbegrepen en risicovol gedrag. Een deel van de cliënten heeft een forensische achtergrond.
Auriga biedt begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking en (bv autisme gerelateerde) gedragsproblemen.