20 resultaten
Netwerk van organisaties in Zuid-Holland Zuid die de participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten willen vergroten.
In autisme gespecialiseerde zorginstelling heeft diagnostiek en behandeling, begeleiding, begeleid wonen, re-integratie en jobcoaching onder één dak en daardoor korte lijnen om tot optimale afstemming te komen.
Kliniek voor jongeren met autisme (12 t/m 21 jaar) die vastlopen in hun ontwikkeling. Voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijk functioneren op het gebied van wonen, school, werk en vrijetijdsbesteding.
Sius ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking en eventueel bijkomende problemen. Werkzaam in de gehele Achterhoek.
Individuele- en groepsbegeleiding aan vrouwen die - in hun relatie met een partner met (een vermoeden van) autisme - zichzelf dreigen te verliezen. 
PGZ Boxmeer biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren (18-) met (een vorm van) autisme. (Jong)volwassen (18+) met (een vorm van) autisme bieden zij geen diagnostiek of behandeling, wél begeleiding. 
PGZ Heerlen biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vorm van) autisme.
PGZ Nederweert biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren (18-) met (een vorm van) autisme. (Jong)volwassen (18+) met (een vorm van) autisme bieden zij geen diagnostiek of behandeling, wél begeleiding. 
PGZ Sittard biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vorm van) autisme.
PGZ Venlo biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren (18-) met (een vorm van) autisme. (Jong)volwassen (18+) met (een vorm van) autisme bieden zij geen diagnostiek of behandeling, wél begeleiding.