55 resultaten
GGZ-instelling in de regio Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem. Biedt ambulante hulp, diagnostiek, opname op een behandelafdeling, begeleid wonen en speciaal onderwijs. 
Het Centrum kind & jeugd van Klimop biedt behandeling, intensieve begeleiding en verblijf voor kinderen (9 t/m 18 jaar) met autisme of andere psychiatrische en gedragsproblemen.
Zorgverlener biedt een volledig zorgtraject (24-uurs begeleiding in eigen woonlocaties, thuisbegeleiding, individuele behandeling en dagbesteding) aan jongeren en jongvolwassenen met gedrags- , ontwikkelings- of persoonlijkheidsproblematiek.
GGZ-instelling in Den Bosch met een behandelteam Autisme voor cliënten uit het eigen verzorgingsgebied. Biedt diagnostiek en behandelingen voor jongeren en volwassenen, en woonvormen inclusief behandeling speciaal voor jongeren.
Klinische behandelvoorziening voor (jong)volwassen cliënten (> 18 jr.) met complexe ASS-problematiek en comorbide klachten, die aangewezen zijn op 24-uurszorg binnen een therapeutisch klimaat.
Woonlocatie waar intensieve behandeling en begeleiding (IBB) én verplichte dagbesteding wordt geboden aan mensen met een verstandelijke beperking, mogelijk in combinatie met autisme of andere problematiek.  
Behandelsetting voor kinderen van 8 tot 18 jaar, met een licht verstandelijke beperking en complexe gedragsproblemen voortkomend uit hechtingsproblematiek, ADHD, autisme of trauma. Biedt ook gezinsbegeleiding.
ORO is een zorgaanbieder in de Peelregio, gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of autisme.
Brede ondersteuning aan kinderen en (jong)volwassenen met autisme en normale begaafdheid: onderzoek en observatie, begeleiding en behandeling, dagbesteding en diverse woonvormen.
Beschermde woonomgeving voor mensen met een langdurige psychiatrische problematiek eventueel in combinatie met verslaving, LVB of een vorm van autisme. Biedt behandeling en dagbesteding.