81 resultaten
Raeger gelooft dat ieder kind zich kan ontwikkelen en creëert een leeromgeving waarin kinderen met autisme (vanaf 1,5 jr.)  zich maximaal kunnen ontwikkelen. Er wordt gewerkt met de ABA methode.
Raeger gelooft dat ieder kind zich kan ontwikkelen en creëert een leeromgeving waarin kinderen met autisme (vanaf 1,5 jr.)  zich maximaal kunnen ontwikkelen. Er wordt gewerkt met de ABA methode.
Raeger gelooft dat ieder kind zich kan ontwikkelen en creëert een leeromgeving waarin kinderen met autisme (vanaf 1,5 jr.)  zich maximaal kunnen ontwikkelen. Er wordt gewerkt met de ABA methode.
Raeger gelooft dat ieder kind zich kan ontwikkelen en creëert een leeromgeving waarin kinderen met autisme (vanaf 1,5 jr.)  zich maximaal kunnen ontwikkelen. Er wordt gewerkt met de ABA methode.
Onderwijs-Zorgarrangement voor kinderen met autisme  (4 -11 jr.) die nog over onvoldoende vaardigheden beschikken om mee te komen op school. Youké biedt ook mogelijkheid voor diagnose stellen. 
Behandelgroep voor jonge kinderen met autisme en ontwikkelingsachterstand die (nog) niet in het onderwijs terecht kunnen vanwege te grote zorgvraag.
Jeugdhulp in de vorm van groepsbegeleiding, individuele begeleiding en individueel onderwijs. Voor (dreigende)schooluitvallers zijn praktijk- of onderwijsgerichte maatwerktrajecten mogelijk. 
Specialistische hulpverlening en educatieve ondersteuning aan kinderen (4 –18 jr.) met internaliserende problematiek (o.a. autisme). Voor schooluitvallers, thuiszitters of andere hulpvragen
Speciaal onderwijs voor kinderen (4 -12 jr.) die niet goed meekunnen op een gewone school vanwege (ingewikkelde) gedrags-, leer- of psychisch problemen. School is verbonden aan een pedologisch instituut.
SO school (4-12 jr.) met twee 'Beter pASSend' klassen, speciaal voor kinderen met een vorm van autisme die lange tijd niet naar school zijn geweest. Verbonden aan een pedologisch instituut.