38 resultaten
Zorgverlener biedt een volledig zorgtraject (24-uurs begeleiding in eigen woonlocaties, thuisbegeleiding, individuele behandeling en dagbesteding) aan jongeren en jongvolwassenen met gedrags- , ontwikkelings- of persoonlijkheidsproblematiek.
Woonlocatie waar intensieve behandeling en begeleiding (IBB) én verplichte dagbesteding wordt geboden aan mensen met een verstandelijke beperking, mogelijk in combinatie met autisme of andere problematiek.  
ORO is een zorgaanbieder in de Peelregio, gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of autisme.
Brede ondersteuning aan kinderen en (jong)volwassenen met autisme en normale begaafdheid: onderzoek en observatie, begeleiding en behandeling, dagbesteding en diverse woonvormen.
Beschermde woonomgeving voor mensen met een langdurige psychiatrische problematiek eventueel in combinatie met verslaving, LVB of een vorm van autisme. Biedt behandeling en dagbesteding.
De Stroezelhut biedt in een monumentale boerderij dagbesteding (dier & zorgactiviteiten) met mogelijkheid tot dagbehandeling aan cliënten met een verstandelijke beperking, met als specialisme autisme en daaruit voortkomende complexe zorgvragen. 
De Buurderij biedt een combinatie van beschermd wonen, behandelen en dagbesteding aan (jong)volwassenen (vanaf 14 jaar) met gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek (autisme). Er wordt gewerkt volgens het sociaal competentie model.
De Buurderij biedt een combinatie van beschermd wonen, behandelen en dagbesteding aan (jong)volwassenen (vanaf 14 jaar) met gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek (autisme). Er wordt gewerkt volgens het sociaal competentie model.
Intensieve zorglocatie waar zorg, ondersteuning en behandeling wordt geboden aan kinderen (3 - 18 jr.) met een ontwikkelingsachterstand, autisme spectrum stoornis, (lichte-)verstandelijke beperking, psychiatrische en/of gedragsproblematiek. Ook naschoolse opvang. 
Intensieve zorglocatie op zorgterrein Halfweg. Voor bewoners met zorgvragen op het vlak van autisme, de ouder wordende mens, moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) en hechtingsproblematiek.