769 resultaten
Intensieve zorglocatie waar zorg, ondersteuning en behandeling wordt geboden aan kinderen (3 - 18 jr.) met een ontwikkelingsachterstand, autisme spectrum stoornis, (lichte-)verstandelijke beperking, psychiatrische en/of gedragsproblematiek. Ook naschoolse opvang. 
XONAR biedt specialistische hulp bij opvoedings- en opgroeiproblemen aan gezinnen in Limburg, met een speciaal hulpaanbod voor jeugdigen (0 - 23 jr.) met (een vermoeden van) autisme en hun gezin. 
XONAR biedt specialistische hulp bij opvoedings- en opgroeiproblemen aan gezinnen in Limburg, met een speciaal hulpaanbod voor jeugdigen (0 - 23 jr.) met (een vermoeden van) autisme en hun gezin. 
XONAR biedt specialistische hulp bij opvoedings- en opgroeiproblemen aan gezinnen in Limburg, met een speciaal hulpaanbod voor jeugdigen (0 - 23 jr.) met (een vermoeden van) autisme en hun gezin. 
Intensieve zorglocatie op zorgterrein Halfweg. Voor bewoners met zorgvragen op het vlak van autisme, de ouder wordende mens, moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) en hechtingsproblematiek.
Orthopedagogisch centrum biedt zorg, ondersteuning en behandeling aan kinderen (2 - 6 jr.) met een ontwikkelingsachterstand, een autisme spectrum stoornis, een (lichte-)verstandelijke beperking, psychiatrische en/of gedragsproblematiek. 
Praktijk voor vaktherapie die kinderen en jeugdigen met o.a. autisme (tot 18 jaar) hulp en begeleiding biedt bij het leren omgaan met de dingen die het leven soms ingewikkeld maken. Leren middels doen en ervaren staat centraal.
PGZ is gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vorm van) autisme.
PGZ is gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vorm van) autisme.
PGZ is gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vorm van) autisme.