773 resultaten
Jeugdhulp in de vorm van groepsbegeleiding, individuele begeleiding en individueel onderwijs. Voor (dreigende)schooluitvallers zijn praktijk- of onderwijsgerichte maatwerktrajecten mogelijk. 
Specialistische hulpverlening en educatieve ondersteuning aan kinderen (4 –18 jr.) met internaliserende problematiek (o.a. autisme). Voor schooluitvallers, thuiszitters of andere hulpvragen
Specialistische zorg en begeleiding in de natuur voor kinderen en (jong)volwassenen die ondersteuning nodig hebben op verschillende levensgebieden of die niet (meer) naar school (kunnen) gaan.
Intensoplus Geleen biedt psychosociale begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met een specifieke hulpvraag en/of diagnose zoals autisme of ADHD.
Kleine zorgaanbieder, volledig gespecialiseerd in autisme. Biedt levensloopbegeleiding, re-integratie, jobcoaching, begeleid wonen, diagnostiek en behandeling.
Organisatie gespecialiseerd in de diagnosestelling, begeleiding en behandeling van mensen met een autisme spectrum stoornis en de begeleiding van mensen met AD(H)D, ODD en NLD.
Zorgburo De Liemers biedt (levensloop)begeleiding en behandeling onder één dak aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen waar problemen zijn ontstaan als gevolg van- of mede veroorzaakt door autisme.  
GGZ Delfland biedt mensen met autisme en psychische problemen diverse behandelopties. Doel is te leren omgaan met de problemen die je ervaart en die je dagelijks functioneren in de weg staan.
Beeldende, non-verbale therapie is uitermate geschikt voor kinderen en jongeren met autisme. Bij Vrij & Zinnig  kunnen zij op een creatieve en speelse manier werken aan hun uitdaging(en). 
Jolien Glas is gespecialiseerd kinderoefentherapeut Mensendieck en heeft zelf een vorm van autisme. Haar holistische werkwijze (lichaam als geheel en kloppend met het kind) sluit goed aan bij kinderen met autisme.