1234 resultaten
Het centrum Maria Mackenzie Ouderenpsychiatrie is er voor ouderen met psychiatrische problematiek en bijkomende lichamelijke aandoeningen. Het centrum richt zich met name op stemmingsstoornissen en angststoornissen.
Zuyderland GGz biedt diagnostiek en behandeling bij autisme, vaak gericht op complexe psychiatrische problematiek.
GGZ Breebrug biedt behandeling en begeleiding bij neurobiologische problematiek als autismespectrumstoornissen (ASS) en aandachtstekortstoornissen (ADHD, ADD). Gespecialiseerd in diverse leeftijdsgroepen, ook jeugd en senioren.
De Autismespecialist biedt diagnostiek en behandeling vanuit visie dat autisme tegelijkertijd een vertraging én een versnelling is. Specialisme is precisiediagnostiek bij vrouwen en differentiatie tussen AD(H)D, HSP en 'subtiel' autisme. Ook expertise in diagnostiek bij ouderen.
De Autismespecialist biedt diagnostiek en behandeling vanuit visie dat autisme tegelijkertijd een vertraging én een versnelling is. Specialisme is precisiediagnostiek bij vrouwen en differentiatie tussen AD(H)D, HSP en 'subtiel' autisme. Ook expertise in diagnostiek bij ouderen.
De Autismespecialist biedt diagnostiek en behandeling vanuit visie dat autisme tegelijkertijd een vertraging én een versnelling is. Specialisme is precisiediagnostiek bij vrouwen en differentiatie tussen AD(H)D, HSP en 'subtiel' autisme. Ook expertise in diagnostiek bij ouderen.
De Autismespecialist biedt diagnostiek en behandeling vanuit visie dat autisme tegelijkertijd een vertraging én een versnelling is. Specialisme is precisiediagnostiek bij vrouwen en differentiatie tussen AD(H)D, HSP en 'subtiel' autisme. Ook expertise in diagnostiek bij ouderen.
De Autismespecialist biedt diagnostiek en behandeling vanuit visie dat autisme tegelijkertijd een vertraging én een versnelling is. Specialisme is precisiediagnostiek bij vrouwen en differentiatie tussen AD(H)D, HSP en 'subtiel' autisme. Ook expertise in diagnostiek bij ouderen.
De Autismespecialist biedt diagnostiek en behandeling vanuit visie dat autisme tegelijkertijd een vertraging én een versnelling is. Specialisme is precisiediagnostiek bij vrouwen en differentiatie tussen AD(H)D, HSP en 'subtiel' autisme. Ook expertise in diagnostiek bij ouderen.
De Autismespecialist biedt diagnostiek en behandeling vanuit visie dat autisme tegelijkertijd een vertraging én een versnelling is. Specialisme is precisiediagnostiek bij vrouwen en differentiatie tussen AD(H)D, HSP en 'subtiel' autisme. Ook expertise in diagnostiek bij ouderen.