1234 resultaten
Kenter biedt diagnostiek en voorlichting om kinderen met (een vermoeden van) autisme en ouders te helpen bij het op gang brengen van een positieve ontwikkeling. Ook praktische ondersteuning bij het vinden van passend onderwijs, goede woon- en werkvormen en een zinvolle dagbesteding.
Kenter biedt diagnostiek en voorlichting om kinderen met (een vermoeden van) autisme en ouders te helpen bij het op gang brengen van een positieve ontwikkeling. Ook praktische ondersteuning bij het vinden van passend onderwijs, goede woon- en werkvormen en een zinvolle dagbesteding.
Kenter biedt diagnostiek en voorlichting om kinderen met (een vermoeden van) autisme en ouders te helpen bij het op gang brengen van een positieve ontwikkeling. Ook praktische ondersteuning bij het vinden van passend onderwijs, goede woon- en werkvormen en een zinvolle dagbesteding.
Kenter biedt diagnostiek en voorlichting om kinderen met (een vermoeden van) autisme en ouders te helpen bij het op gang brengen van een positieve ontwikkeling. Ook praktische ondersteuning bij het vinden van passend onderwijs, goede woon- en werkvormen en een zinvolle dagbesteding.
De OpgroeiPraktijk is er o.a. voor kinderen en jongeren met (een vermoeden van) autisme en hun ouders. Biedt hulp in de vorm van diagnostiek en behandeling bij psychische klachten, ontwikkelingsbeperkingen en problemen in de opvoeding. 
Behandeling van kinderen en (jong)volwassenen met een leerprobleem, bijvoorbeeld door autisme, met de Feurstein methode. Het doel is een kind door mediatie te leren hoé het leert.
Mevissen psychotrauma biedt diagnostiek en (intensieve) behandeling van (complexe) trauma en stressor gerelateerde problemen bij kwetsbare doelgroepen zoals mensen met autisme. 
Basis- en Specialistische GGZ voor onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren (4 -18 jr.) die vastlopen in hun ontwikkeling (o.a. autisme) .
Basis- en Specialistische GGZ voor onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren (4 -18 jr.) die vastlopen in hun ontwikkeling (o.a. autisme) .
Basis- en Specialistische GGZ voor onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren (4 -18 jr.) die vastlopen in hun ontwikkeling (o.a. autisme) .