902 resultaten
Jeugdkliniek met combinatie van onderwijs en behandeling voor jeugdigen (4 t/m 23 jaar) die tijdelijk niet naar school kunnen (ongeacht intelligentie of stoornis).
Jeugdhulp in de vorm van groepsbegeleiding, individuele begeleiding en individueel onderwijs. Voor (dreigende)schooluitvallers zijn praktijk- of onderwijsgerichte maatwerktrajecten mogelijk. 
Specialistische hulpverlening en educatieve ondersteuning aan kinderen (4 –18 jr.) met internaliserende problematiek (o.a. autisme). Voor schooluitvallers, thuiszitters of andere hulpvragen
Specialistische zorg en begeleiding in de natuur voor kinderen en (jong)volwassenen die ondersteuning nodig hebben op verschillende levensgebieden of die niet (meer) naar school (kunnen) gaan.
Intensoplus Geleen biedt psychosociale begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met een specifieke hulpvraag en/of diagnose zoals autisme of ADHD.
Kleine zorgaanbieder, volledig gespecialiseerd in autisme. Biedt levensloopbegeleiding, re-integratie, jobcoaching, begeleid wonen, diagnostiek en behandeling.
Zorgburo De Liemers biedt (levensloop)begeleiding en behandeling onder één dak aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen waar problemen zijn ontstaan als gevolg van- of mede veroorzaakt door autisme.  
Beeldende, non-verbale therapie is uitermate geschikt voor kinderen en jongeren met autisme. Bij Vrij & Zinnig  kunnen zij op een creatieve en speelse manier werken aan hun uitdaging(en). 
Jolien Glas is gespecialiseerd kinderoefentherapeut Mensendieck en heeft zelf een vorm van autisme. Haar holistische werkwijze (lichaam als geheel en kloppend met het kind) sluit goed aan bij kinderen met autisme.
ABA Instituut Nederland begeleidt kinderen met autisme (en hun omgeving) en leert hen spelenderwijs omgaan met de wereld om hen heen.