1196 resultaten
Ontwikkelingsgerichte begeleiding voor kinderen en jongeren met autisme, AD(H)D en/of een licht verstandelijke beperking (t/m 23 jaar) en hun gezin. Werken met een eigen bewezen LEUK-LEREN methode.
Ontwikkelingsgerichte begeleiding voor kinderen en jongeren met autisme, AD(H)D en/of een licht verstandelijke beperking (t/m 23 jaar) en hun gezin. Werken met een eigen bewezen LEUK-LEREN methode.
Ontwikkelingsgerichte begeleiding voor kinderen en jongeren met autisme, AD(H)D en/of een licht verstandelijke beperking (t/m 23 jaar) en hun gezin. Werken met een eigen bewezen LEUK-LEREN methode.
Ontwikkelingsgerichte begeleiding voor kinderen en jongeren met autisme, AD(H)D en/of een licht verstandelijke beperking (t/m 23 jaar) en hun gezin. Werken met een eigen bewezen LEUK-LEREN methode.
Centrum Autisme onderzoekt, behandelt en begeleidt mensen vanaf 23 jaar met een stoornis binnen het autistisch spectrum. 
Breed scala aan hulp en ondersteuning voor mensen met een (verstandelijke) beperking, o.a. aan kinderen en volwassenen met een autisme spectrum stoornis en hun ouders/verzorgers.
Praktijk voor kinder- en Jeugdpsychologie met veel expertise en kennis over kinderen met ASS, ADHD, stemmingsproblemen, angsten en gedragsproblemen.
Kinder- en jeugdkliniek biedt observatie en behandeling van kinderen (tot 12 jr.) tijdens een klinische opname, dagbehandeling tot ongeveer 18 jaar. Speciale dagbehandelingsgroep voor jongeren met ASS.
Raeger gelooft dat ieder kind zich kan ontwikkelen en creëert een leeromgeving waarin kinderen met autisme (vanaf 1,5 jr.)  zich maximaal kunnen ontwikkelen. Er wordt gewerkt met de ABA methode.
Raeger gelooft dat ieder kind zich kan ontwikkelen en creëert een leeromgeving waarin kinderen met autisme (vanaf 1,5 jr.)  zich maximaal kunnen ontwikkelen. Er wordt gewerkt met de ABA methode.