889 resultaten
Weekend- en vakantieopvang voor kinderen en jongeren (5 - 21 jr.) met een ondersteuningsvraag (autisme, ADHD, gedragsproblematiek, licht verstandelijke beperking of een combinatie ervan).
De Autismespecialist hanteert als uitgangspunt dat autisme tegelijkertijd een vertraging én een versnelling is i.p.v. een defect (Socioschema). Speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.
De Autismespecialist hanteert als uitgangspunt dat autisme tegelijkertijd een vertraging én een versnelling is i.p.v. een defect (Socioschema). Speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.
De Autismespecialist hanteert als uitgangspunt dat autisme tegelijkertijd een vertraging én een versnelling is i.p.v. een defect (Socioschema). Speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.
Centrum voor autisme, hoogbegaafdheid en coaching. Biedt diagnostiek, begeleiding en therapie. 
Tweemaandelijks tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland. Theoretische kennis wordt vertaald in concrete, praktische tips en de veelzijdigheid van autisme wordt belicht in boeiende reportages.
In dit boek onderzoekt Peter Vermeulen wat het nieuwe inzicht over het menselijk brein -  als snelle, onbewuste voorspeller van de wereld, rekening houdend met context - betekent voor autisme.
De auteur vertaalt theoretische kennis over autisme in bruikbare, concrete en praktische adviezen voor het vinden van (nieuwe) vrijetijdsbezigheid en voor de sociale aspecten van vrije tijd.
Afgeschermde, veilige ontmoetingsplek voor en door vrouwen met een diagnose in het autistisch spectrum of met een vermoeden van autisme.
De AutismeCentraalMethodiek beschreven. Deze methodiek helpt je anders te kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding.