197 resultaten
Tweemaandelijks tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland. Theoretische kennis wordt vertaald in concrete, praktische tips en de veelzijdigheid van autisme wordt belicht in boeiende reportages.
Afgeschermde, veilige ontmoetingsplek voor en door vrouwen met een diagnose in het autistisch spectrum of met een vermoeden van autisme.
Boek met veel ervaringsverhalen en informatie van experts en adviezen voor ouders van een kind dat anders is dan de rest, door bijvoorbeeld autisme, ADD, ADHD, OCD, hoogbegaafdheid of dyslexie.
Besloten Facebook groep bedoeld voor iedereen die te maken heeft met autisme. Samen delen, elkaar inspireren, van elkaar leren en samen sterk staan.
Informatieavonden, site en facebookgroep om mensen met autisme, naasten en hulpverleners met elkaar in contact te brengen, ervaringen en kennis te delen. 
Ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouders die om diverse redenen zijn vastgelopen. Expertise op o.a. autisme, verslaving en loverboypraktijken
Praktische ideeën voor de eerste stappen in het leerproces bij mensen met autisme en mensen met een ontwikkelingsachterstand.
Dit boek biedt inzicht in de aard van de uiteenlopende zintuiglijke problemen die mensen met autisme hebben en die tot heftige stress kunnen leiden. Tevens wordt uitgebreid in gegaan op mogelijke interventies.
Autisme en verstandelijke beperking in de leefgroep vertrekt vanuit een aantal praktische vragen die opvoeders en begeleiders zich regelmatig stellen. De auteur gaat bij elke vraag in op de hamvraag: Wat kan ik doen? 
Aan de hand van het acroniem a.n.d.e.r.s. wordt duidelijk hoe oplossingsgericht werken succesvol ingezet kan worden bij de begeleiding van mensen met autisme.