86 resultaten
Weekend- en vakantieopvang voor kinderen en jongeren (5 - 21 jr.) met een ondersteuningsvraag (autisme, ADHD, gedragsproblematiek, licht verstandelijke beperking of een combinatie ervan).
Afgeschermde, veilige ontmoetingsplek voor en door vrouwen met een diagnose in het autistisch spectrum of met een vermoeden van autisme.
Besloten Facebook groep bedoeld voor iedereen die te maken heeft met autisme. Samen delen, elkaar inspireren, van elkaar leren en samen sterk staan.
Digitaal lotgenotencontact voor jonge leden van Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) met gespreksgroepen, fora en de mogelijkheid een maatje te vinden om samen leuke dingen te ondernemen.
Weekend-opvang op een zorgboerderij voor kinderen en jongeren (8 -18 jaar) met ASS, ADHD, hechtingsproblematiek en trauma.1x per maand een aparte meidengroep. 
Speciale zaterdag dagbesteding voor jeugd (met autisme) met een gemiddeld tot hoog IQ die in het dagelijks leven moeite ondervinden in hun sociale contacten en het doen van activiteiten. 
Stichting Neurodiversiteit ontwikkelt prototypes om de communicatieve barrières tussen neurodivergente en neurotypische individuen weg te nemen.
Logeerplek voor kinderen en jongeren (4 -18 jr.) met autisme én andere psychiatrische- of gedragsproblematiek. Voor gemiddeld een weekend per maand en drie vakantieweken per jaar.
Gesprekspunten voor jongeren met autisme om aan te kunnen geven wat zij nodig hebben om fijn te kunnen sporten.  Ontwikkeld door Stichting Vanuit autisme bekeken (VAB).
Expertiseteam - Vanuit Autisme Bekeken (VAB) - Vanuit autisme bekeken (VAB)
Expertiseteam dat werkt aan projecten op het gebied van autisme en de inclusieve samenleving.