468 resultaten
Weekend- en vakantieopvang voor kinderen en jongeren (5 - 21 jr.) met een ondersteuningsvraag (autisme, ADHD, gedragsproblematiek, licht verstandelijke beperking of een combinatie ervan).
Tweemaandelijks tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland. Theoretische kennis wordt vertaald in concrete, praktische tips en de veelzijdigheid van autisme wordt belicht in boeiende reportages.
In dit boek onderzoekt Peter Vermeulen wat het nieuwe inzicht over het menselijk brein -  als snelle, onbewuste voorspeller van de wereld, rekening houdend met context - betekent voor autisme.
De auteur vertaalt theoretische kennis over autisme in bruikbare, concrete en praktische adviezen voor het vinden van (nieuwe) vrijetijdsbezigheid en voor de sociale aspecten van vrije tijd.
Afgeschermde, veilige ontmoetingsplek voor en door vrouwen met een diagnose in het autistisch spectrum of met een vermoeden van autisme.
De AutismeCentraalMethodiek beschreven. Deze methodiek helpt je anders te kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding.
Boek met veel ervaringsverhalen en informatie van experts en adviezen voor ouders van een kind dat anders is dan de rest, door bijvoorbeeld autisme, ADD, ADHD, OCD, hoogbegaafdheid of dyslexie.
Individuele begeleiding aan jongeren met ASS of ADHD (6 - 30 jr.) doordeweeks en in weekenden, thuis of op een afgesproken locatie. 
Begeleiding van kinderen en jongeren met ASS: kortdurend verblijf, buiten schoolse begeleiding en logeeropvang doordeweeks, in weekenden en tijdens vakantieperiodes.
Educatieve dagbesteding & leer-/werktrajecten op ICT gebied voor (jong)volwassenen met autisme bij een in autisme en ICT gespecialiseerd team.