296 resultaten
MEE is dé organisatie die mensen met een beperking (en hun omgeving) helpt bij cliëntondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen of schulden.
Centrum voor autisme, hoogbegaafdheid en coaching. Biedt diagnostiek, begeleiding en therapie. 
Specialist op het gebied van Autisme, ADHD, ADD of HSP en arbeidsvraagstukken. Voor hulp bij het duurzaam behouden en/of vinden van een passende, betekenisvolle baan (Jobcoaching, re-integratie 1ste spoor en 2de spoor).
Organisatie biedt o.a. verschillende vormen van opvoedondersteuning aan kinderen en jongeren (gemiddeld tot hoog begaafd) en/of hun ouders/ verzorgers, waarbij er sprake is van een (vermoeden van) autisme spectrum stoornis.
Organisatie biedt o.a. verschillende vormen van opvoedondersteuning aan kinderen en jongeren (gemiddeld tot hoog begaafd) en/of hun ouders/ verzorgers, waarbij er sprake is van een (vermoeden van) autisme spectrum stoornis.
Organisatie biedt o.a. groepsbegeleiding op zaterdag met een gestructureerd dagprogramma volgens de “geef me de vijf” methodiek voor kinderen met (soms) complexe ASS-problematiek.
Organisatie biedt o.a. groepsbegeleiding op zaterdag met een gestructureerd dagprogramma volgens de “geef me de vijf” methodiek voor kinderen met (soms) complexe ASS-problematiek.
Organisatie biedt o.a. beschermd/begeleid wonen aan mensen met langdurige psychische problemen waaronder autisme, zoals PDD-NOS in combinatie met gedragsstoornissen als AD(H)D en stoornissen zoals NAH.
Organisatie biedt o.a. diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren (6 - 18 jr.) met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis (ASS) en een gemiddeld tot hoge intelligentie. 
Organisatie biedt o.a. diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren (6 - 18 jr.) met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis (ASS) en een gemiddeld tot hoge intelligentie.