64 resultaten
Gratis hulpmiddel voor volwassenen met (een vermoeden van) autisme om te onderzoeken wat autisme specifiek voor hen betekent. O.a. om deze informatie met anderen te delen.
Belgische vereniging die ouders, jongeren en volwassenen met autisme ondersteunt door wetenschappelijke onderbouwde informatie voor iedereen toegankelijk aan te bieden.
Gratis hulpmiddel om de mogelijkheden, moeilijkheden en de nood aan ondersteuning van een kind of jongere met autisme te bundelen en te kunnen delen met belangrijke anderen. 
Afgeschermde, veilige ontmoetingsplek voor en door vrouwen met een diagnose in het autistisch spectrum of met een vermoeden van autisme.
Informatie, hulpmiddelen en tips voor jongeren en jongvolwassenen met autisme zodat ze vlotter hun weg naar een mooie zinvolle toekomst kunnen vinden.
Helpende Handen organiseert in meerdere gemeenten voor mensen met autisme en hun partners of ouders: lotgenotencontact, gespreks- en huiskamergroepen. Op reformatorische grondslag. 
Besloten Facebook groep bedoeld voor iedereen die te maken heeft met autisme. Samen delen, elkaar inspireren, van elkaar leren en samen sterk staan.
Het Autismecafé Leiden is een ontmoetingsplek (5 themabijeenkomsten per jaar) voor ouders van kinderen met autisme. Het is een ouderinitiatief: voor ouders, door ouders.
Informatieavonden, site en facebookgroep om mensen met autisme, naasten en hulpverleners met elkaar in contact te brengen, ervaringen en kennis te delen.