117 resultaten
Afgeschermde, veilige ontmoetingsplek voor en door vrouwen met een diagnose in het autistisch spectrum of met een vermoeden van autisme.
PASS-groepen zijn autonome zelfhulpgroepen in Belgie, voor (jong-)volwassenen met een vorm van autisme, of een sterk vermoeden daarvan, zonder verstandelijke handicap. 
Lotgenotendagen in meerdere plaatsen in Nederland voor volwassenen (>18 jaar) met een autisme spectrum stoornis en een normale tot hoge begaafdheid.
Helpende Handen organiseert in meerdere gemeenten voor mensen met autisme en hun partners of ouders: lotgenotencontact, gespreks- en huiskamergroepen. Op reformatorische grondslag. 
Besloten Facebook groep bedoeld voor iedereen die te maken heeft met autisme. Samen delen, elkaar inspireren, van elkaar leren en samen sterk staan.
Het Autismecafé Leiden is een ontmoetingsplek (5 themabijeenkomsten per jaar) voor ouders van kinderen met autisme. Het is een ouderinitiatief: voor ouders, door ouders.
Soos voor iedereen vanaf 18 jaar met de diagnose (of sterk vermoeden van) autisme. Gezelligheid en ontmoeten staan hier voorop. Ook (buiten)activiteiten. 
Maandelijks een besloten, door professionals begeleide avond voor jongeren en tieners met autisme. Bordspelen, muziek luisteren, drankje en kletsen. 
ABCafé is een netwerkborrel vóór en dóór normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een autisme spectrum stoornis. Daarnaast organiseren ze ook inloopavonden, activiteiten en uitjes. 
Informatieavonden, site en facebookgroep om mensen met autisme, naasten en hulpverleners met elkaar in contact te brengen, ervaringen en kennis te delen.