102 resultaten
Weekend- en vakantieopvang voor kinderen en jongeren (5 - 21 jr.) met een ondersteuningsvraag (autisme, ADHD, gedragsproblematiek, licht verstandelijke beperking of een combinatie ervan).
Afgeschermde, veilige ontmoetingsplek voor en door vrouwen met een diagnose in het autistisch spectrum of met een vermoeden van autisme.
Besloten Facebook groep bedoeld voor iedereen die te maken heeft met autisme. Samen delen, elkaar inspireren, van elkaar leren en samen sterk staan.
Het Autismecafé Leiden is een ontmoetingsplek (5 themabijeenkomsten per jaar) voor ouders van kinderen met autisme. Het is een ouderinitiatief: voor ouders, door ouders.
Soos voor iedereen vanaf 18 jaar met de diagnose (of sterk vermoeden van) autisme. Gezelligheid en ontmoeten staan hier voorop. Ook (buiten)activiteiten. 
ABCafé is een netwerkborrel vóór en dóór normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een autisme spectrum stoornis. Daarnaast organiseren ze ook inloopavonden, activiteiten en uitjes. 
Digitaal lotgenotencontact voor jonge leden van Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) met gespreksgroepen, fora en de mogelijkheid een maatje te vinden om samen leuke dingen te ondernemen.
Organisatie met als doel mensen met (een vermoeden van) autisme ( > 18 jr.) met elkaar in contact te brengen via Ontmoetingsdagen. Deze dagen worden door het gehele land georganiseerd. 
Individuele- en ambulante begeleiding, trainingen en groepsactiviteiten voor jongeren en volwassenen met autisme en een normale tot hoge intelligentie. Nadruk ligt op ontwikkeling van talenten en omgang met anderen.
Maandelijkse ontmoetingsplek voor (jong)volwassenen met een vorm van autisme, normaal- of hoogbegaafd. Met gezelligheid, bordspelen en themagesprekken.