56 resultaten
Squease is een opblaasbaar drukvest ontworpen voor mensen met prikkelverwerkingsproblemen zoals mensen met autisme, ADHD, HSP, slaap- of angststoornissen.
Stichting Neurodiversiteit ontwikkelt prototypes om de communicatieve barrières tussen neurodivergente en neurotypische individuen weg te nemen.
Samenwerkingsverband van organisaties die werken aan het ondersteunen van mensen met ASS via het ontwikkelen van specifieke producten en projecten. 
De website van het ‘Convenant Autisme Amsterdam’  biedt een overzicht van het aanbod van samenwerkende instellingen in Amsterdam die allemaal actief zijn op het gebied van autisme.
Breed scala aan hulp en ondersteuning voor mensen met een (verstandelijke) beperking, o.a. aan kinderen en volwassenen met een autisme spectrum stoornis en hun ouders/verzorgers.
Keuzehulp zorg (volwassenen) - Gesprekshulp.nl - Vanuit autisme bekeken (VAB)
Overzicht van therapieën, begeleiding en andere zorg voor volwassen. Ondersteuning voor als je niet in het gemiddelde past. Ontwikkeld door Stichting Vanuit autisme bekeken (VAB).
Expertiseteam - Vanuit Autisme Bekeken (VAB) - Vanuit autisme bekeken (VAB)
Expertiseteam dat werkt aan projecten op het gebied van autisme en de inclusieve samenleving.
Specialist in kauwsieraden, kauwkettingen, sensorisch speelgoed , educatief speelgoed en sensorische producten.
App geeft handvatten zodat mensen zelf kunnen beoordelen óf en zo ja, wanneer het nodig is om een huisarts te raadplegen.
App  voor het trainen van mindfulness door meditatie en yoga oefeningen. Ondersteunt stressregulatie bij overgevoeligheid voor prikkels.